Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Prienų „Žiburio“ gimnazijos nuostatai 2022-02-15 09:13:57 251.64 KB
Metodinės tarybos nuostatai 2022-02-15 09:13:59 144.21 KB
GMS nuostatai 2022-02-15 09:13:59 198.84 KB
Gimnazijos Tarybos nuostatai 2022-02-15 09:14:00 207.37 KB
Gimnazijos Tėvų tarybos nuostatai 2022-02-15 16:20:45 180.49 KB
Gimnazijos Tarybos nuostatai 2022-02-17 10:31:40 207.37 KB
Gimnazijos metodinės tarybos nuostatai 2022-02-17 11:09:40 144.21 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos premijos „Proveržis“ skyrimo nuostatai 67.36 KB
Tvarkos
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2022-12-19 16:09:26 556.76 KB
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2022-02-15 14:10:21 162.46 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-02-15 14:10:56 441.87 KB
Lankomumo kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka 2020 2022-02-15 14:11:03 669.09 KB
Reikalavimai mokyklinei uniformai 2022-02-15 14:12:02 258.06 KB
Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas 2022-02-15 14:12:10 288.11 KB
Rekomendacijos dėl poveikių priemonių taikymo 2022-02-15 14:13:48 210.8 KB
Neformaliojo mokinių švietimo tvarkos aprašas 2022-02-15 14:13:51 194.42 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas 2022-02-15 14:13:54 281.02 KB
Gimnazijos darbuotojų, mokytojų skatinimo tvarka 2022-02-15 14:13:57 186.22 KB
Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-02-15 14:14:01 299.05 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos 1 priedas 2022-02-15 14:14:05 193.4 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą tvarkos aprašas 2022-02-15 14:14:09 490.55 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022-02-15 14:14:12 215.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2022-02-15 14:14:16 656.5 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2022-02-15 14:14:23 841.47 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas (2) 2022-02-15 14:14:37 527.76 KB
Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka 2022-02-15 14:14:45 207.46 KB
Mokinių turizmo, renginių organizavimo tvarka 2022-02-15 14:14:48 218.26 KB
Pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo aprašas 2022-02-15 14:15:03 219.45 KB
Metinio pokalbio forma. Priedas Nr.1 2022-02-15 14:16:21 15.46 KB
Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašo priedas Nr.2 2022-02-15 14:17:44 396.81 KB
Metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2017 2022-02-15 14:17:48 361.4 KB
Orientaciniai metinio pokalbio klausimai. Priedas Nr.4 2022-02-15 14:18:23 189.04 KB
Vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022-02-15 14:18:58 113.68 KB
Įsakymas dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio Mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo Krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-02-15 15:01:29 264.2 KB
Įsakymas dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio Mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų Mokyklos bendruomenei aprašo ir mokytojų, dirbančių pagal Bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo Programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo 2022-02-15 15:11:29 183.18 KB
Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-15 15:03:17 255.61 KB
Mokytojų darbo laiko grafiko sudarymas 2022-02-15 15:04:18 414.65 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 2022-02-15 15:05:16 384.78 KB
Veiklų bendruomenei aprašas 2022-02-15 15:06:18 362.88 KB
Veiklu profesiniam tobulėjimui aprašas 2022-02-15 15:06:52 220.3 KB
Individualaus ugdymo plano (IUP) keitimo tvarka 2022-02-16 12:59:37 126.79 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2023-2024 m. m. NAUJAS TESTUOJAM 2022-09-16 13:26:03 159.79 KB
Taisyklės
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinio taisyklės 2022-02-15 14:10:14 114.39 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022-02-15 14:11:19 600.8 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2022-02-15 14:18:51 694.53 KB
Dokumentų tvarkymas ir apskaitos taisyklės 2022-02-15 14:58:04 563.15 KB
Priėmimas į gimnaziją
Pagrindiniai duomenys apie moksleivį 2023-03-14 13:55:35 14.75 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis I-oje gimnazijos klasėje 2023-03-14 13:56:20 14.73 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis II-oje gimnazijos klasėje 2023-03-14 13:57:04 14.52 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis III-oje gimnazijos klasėje 2023-03-14 13:57:29 14.28 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis IV-oje gimnazijos klasėje 2023-03-14 13:57:55 14.24 KB
Prašymas dėl priėmimo į suaugusiųjų klasę 2023-03-14 13:58:22 15.28 KB
Prašymai
Prašymo forma eksternams 2023 m. 57 KB
Pareigybių aprašai
Specialistų pareigybių aprašymai
Buhalterio pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:37 208.74 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:30 408.43 KB
Kompiuterininko pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:22 384.08 KB
Raštvedžio pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:15 201.86 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:54 383.26 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Bendrabučio auklėtojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:32 381.68 KB
Budėtojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:41 205.77 KB
Darbininko I pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:49 210.45 KB
Darbininko II pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:57 207.73 KB
Valytojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:22:04 211.79 KB
Autobuso vairuotojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:22:15 391.85 KB
Vairavimo instruktoriaus pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:22:22 211.84 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2021-2022 m. metinis veiklos planas 2022-02-21 10:10:59 714.17 KB
2021-2022 mokslo metų ugdymo plano pakeitimas (2021-10-25) 2022-02-21 10:10:59 1.23 MB
2021-2022 mokslo metų ugdymo planas 2022-02-21 10:10:59 643.92 KB
2019-2021 m. strateginis veiklos planas 2022-02-21 10:10:59 925.13 KB
2019-2020 m. mokslo metų veiklos planas 2022-02-21 10:10:59 416 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. II ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-04 23:28:47 3.18 MB
2022 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-04 23:28:47 2.72 MB
2021 m.
Metinis 2021 m. FAR pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus 2023-01-04 23:25:50 401.7 KB
Aškinamasis raštas FAR 2021.12.31 2023-01-04 23:25:50 151.49 KB
2021 m. tarpinis III ketvirčio finansinis ataskaitų rinkinys 2023-01-04 23:25:50 1.8 MB
2021 m. tarpinis II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-04 23:25:50 3.42 MB
Siunčiamasis raštas 2022.03.22 2023-01-04 23:25:50 36.24 KB
2020 m.
2020 m. tarpinis III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:16:05 4.65 MB
2020 m. tarpinis II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:16:05 3.94 MB
2020 m. tarpinis I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:16:05 3.42 MB
2019 m.
2019 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:14:36 4.27 MB
2019 m. tarpinis III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:14:36 3.4 MB
2019 m. tarpinis II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:14:36 3.45 MB
2019 m. tarpinis I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:14:36 3.44 MB
2018 m.
2018 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:14:50 4.44 MB
2018 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:14:50 152.93 KB
2018 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:14:50 146.02 KB
2018 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:14:50 138.71 KB
2017 m.
2017 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:14:59 770.54 KB
2017 m. III ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:14:59 146.8 KB
2017 m. II ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:14:59 146.01 KB
2017 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:14:59 146.04 KB
2016 m.
2016 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 11:56:02 619.89 KB
2016 m. III ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 11:56:17 140.79 KB
2016 m. II ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 11:56:32 140.61 KB
2016 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 11:56:44 139.1 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-17 07:57:34 13.59 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-17 07:57:34 9.93 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-17 07:57:34 9.04 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-17 07:57:34 7.15 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-01-04 23:32:40 14.3 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-01-04 23:32:40 9.01 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2023-01-04 23:32:40 9.63 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-04 23:32:40 7.8 MB
2019 m.
2019 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:54 12.11 MB
2019 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:54 532.89 KB
2019 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:54 397.54 KB
2019 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:54 684.08 KB
2018 m.
2018 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:41 561.19 KB
2018 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:41 251.96 KB
2018 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:41 254.42 KB
2018 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:41 390.79 KB
2017 m.
2017 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:35 429.23 KB
2017 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:35 472.62 KB
2017 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:35 465.03 KB
2017 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:35 343.43 KB
2016 m.
2016 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:27 341.2 KB
2016 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:27 314.19 KB
2016 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:27 296.22 KB
2016 m. I ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo rinkinys 2022-02-15 15:15:27 295.92 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Perspektyvinis 15 dienų valgiaraštis (pietūs 15-19 m. moksleiviams, gaunantiems nemokamą maitinimą) 2022-02-20 11:03:49 3.92 MB
Mokamo valgiaraščio kainos 2022-02-20 11:03:50 5.16 MB
Maistas vaikų priešpiečių dėžutėse 2022-02-20 11:03:50 28.75 KB
Įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-02-20 11:03:50 421.08 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Informacija apie mažos vertės pirkimus (2017) 2022-02-15 10:30:37
Informacija apie mažos vertės pirkimus (2016) 2022-02-15 10:29:08
Informacija apie mažos vertės pirkimus (2015) 2022-02-15 10:29:26
Informacija apie mažos vertės pirkimus (2014) 2022-02-15 10:30:06
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2020-2022 2022-02-18 11:24:26 211 KB
Korupcijos prevencijos planas 2020-2022 2022-02-18 11:24:26 234.25 KB
Veiklos sričių vertinimo išvada 2019 2022-02-18 11:24:26 206.44 KB
Pranešimų dėl korupcijos atmintinė 2022-02-18 11:24:26 203.39 KB
Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo tvirtinimo 2022-02-18 11:24:26 154.14 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2022-02-18 11:24:26 202.41 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas 2023-2024 m. m. NAUJAS TESTUOJAM 2022-09-16 13:26:03 159.79 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-16 13:42:37 147.53 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-16 13:42:38 531.03 KB
Įsakymas dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudieties patvirtinimo 145.76 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Bendrosios ir darbuotojų asmens tvarkymo taisyklės 2022-02-20 10:17:37 191.09 KB
Ugdytinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-20 10:17:38 200.77 KB
Asmens informavimas apie asmens duomenų tvarkymą 2022-02-20 10:17:38 88.99 KB
Duomenų valdytojo duomenų tvarkymo veiklos įrašų forma 2022-02-20 10:17:38 151.89 KB
Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimas 2022-02-20 10:17:39 98.61 KB
Poveikio duomenų apsaugai vertinimo procedūra 2022-02-20 10:17:39 201.74 KB
Sutikimas dėl nepilnamečio asmens duomenų tvarkymo 2022-02-20 10:17:40 109.97 KB
Darbuotojo sutikimas dėl asmens duomenų saugojimo 2022-02-20 10:17:40 103.66 KB
Lauko teritorijos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2022-02-20 10:17:40 132.04 KB
Vidaus patalpų ir lauko teritorijos stebėjimas vaizdo kameromis 1 priedas 2022-02-20 10:18:45 92.13 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vykdomo vaizdo stebėjimo stacionaria vaizdo stebėjimo įranga duomenų registracijos žurnalas 2 priedas 2022-02-20 10:20:12 88.57 KB
Informavimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą lentelių pavyzdžiai 3 priedas 2022-02-20 10:20:59 99.84 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo ir pažeidimo pašalinimo Prienų „Žiburio“ gimnazijos tvarkos aprašas 2022-02-20 10:17:42 122.53 KB
Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 1 priedas  2022-02-20 10:22:04 159.79 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaita 2 priedas 2022-02-20 10:22:58 115.82 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų žurnalas 3 priedas 2022-02-20 10:24:14 90.91 KB
Interneto svetainės naudojimosi privatumo politika 2022-02-20 10:17:43 603.09 KB
Asmens duomenų subjekto prašymo forma 2022-02-20 10:17:44 135.61 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo sistemos tvarka 2022-02-20 10:17:44 207.11 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-20 10:17:44 191.15 KB
Mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2022-02-20 10:17:45 199.07 KB
Asmens duomenų apsaugos privatumo politika 2022-02-20 10:17:45 608.31 KB
Darbuotojo sutikimas tvarkyti asmens duomenis 2022-02-20 10:17:46 106.43 KB
Konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas 2022-02-20 10:17:46 208.16 KB
Mokinių ir jų tėvų (globėjų) asmens duomenų teikimo ir asmens duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2022-02-22 18:21:45 163.7 KB
Apgyvendinimas bendrabutyje Atnaujinta Dydis
Tėvų prašymas dėl mokinio apgyvendinimo bendrabutyje (priedas 1) 2022-02-15 13:06:16 14.36 KB
Sutikimas dėl vaiko apgyvendinimo bendrabutyje (priedas 3) 2022-02-15 13:06:16 12.47 KB
Mokinio apgyvendinimo bendrabutyje sutartis (priedas 4) 2022-02-15 13:06:17 40.38 KB
Prašymas dėl apgyvendinimo gimnazijos bendrabutyje (priedas 2) 2022-02-15 13:06:17 14.29 KB
Priėmimo į Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendrabutį tvarkos aprašas 2022-02-15 13:06:17 41.55 KB
Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės 2022-02-15 13:06:18 143.37 KB
Bendrabučio veiklos planas 2018-2019 m. m. 2022-02-15 13:06:18 190.74 KB
Gimnazijos veiklos įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Mokyklos pažangos ataskaitos
Mokyklos pažangos ataskaita 2020 m. 2022-02-15 13:32:44 5.92 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2019 m. 2022-02-15 13:32:44 5.71 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2018 m. 2022-02-15 13:32:44 82.15 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2015 m. 2022-02-15 13:32:45 116.09 KB
Plačiojo įsivertinimo rezultatai
Plačiojo įsivertinimo rezultatai 2018 m. 2022-02-15 13:34:39 115.69 KB
Plačiojo įsivertinimo rezultatai 2015 m. 2022-02-15 13:34:40 482.1 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2020-2021 m. m. 2022-02-15 13:36:46 167.32 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2019-2020 m. m. 2022-02-15 13:36:46 451.77 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2018-2018 m. m. 2022-02-15 13:36:47 642.96 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2017-2018 m. m. 2022-02-15 13:36:47 511.46 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2016-2017 m. m. 2022-02-15 13:36:48 554.68 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2015-2016 m. m. 2022-02-15 13:36:49 427.96 KB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 2022-02-15 14:54:26 759.15 KB
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2022-02-15 14:54:27 1.1 MB
Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. Xiii-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas 2022-02-15 14:58:50 428.38 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 1, 2, 19, 23, 43, 46, 47, 49, 56, 58, 59 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 231, 232 straipsniais įstatymas 2022-02-15 15:07:12 266.93 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51, 563 straipsniais įstatymas 2022-02-15 15:07:15 276.16 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 straipsnio pakeitimo įstatymas 2022-02-15 15:07:20 236.63 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 straipsnio pakeitimo įstatymas 2022-02-15 15:07:26 234.51 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Konsultacijų tvarkaraštis (2021-09-01) 159.76 KB
Psichologas pataria Atnaujinta Dydis
Tėvų ir vaikų bendravimo ypatumai. Ką turėtų žinoti tėvai? 2022-02-15 17:09:23 908.73 KB
Mokytojui Atnaujinta Dydis
MS Teams vaizdo kambario aktyvavimas Moodle aplinkoje panaudojant antraštę 2022-02-16 09:44:19 1.31 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Covid-19 prevencija Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 2022-02-16 09:51:28 314.6 KB
Covid-19 ligos valdymas vaikų ugdymo įstaigose 2022-02-16 09:51:29 1.02 MB
Veiksmų planas Covid-19 susirgimo atveju gimnazijoje 2022-02-16 09:51:30 291.04 KB
Gimnazijai 100 Atnaujinta Dydis
Gimnazijos šimtmečio renginių planas 2022-02-16 11:04:02 607.54 KB
Matematikos savaitės, skirtos gimnazijos šimtmečiui veiklos 2022-02-16 11:04:02 259.28 KB
Mokyklinis laikraštis Atnaujinta Dydis
2013 m. gruodžio mėn. mokyklinių laikraščių leidėjų konferencijos rezoliucija 2022-02-16 16:56:57 47.49 KB
Gimnazijos mokinių seimas Atnaujinta Dydis
GMS veiklos planas 2018-2019 m. m. 2022-02-17 10:03:34 190.62 KB
GMS nuostatai 2022-02-17 10:03:37 198.84 KB
GMS prezidento rinkimų nuostatai 2022-02-17 10:03:37 367.28 KB
Darbo taryba Atnaujinta Dydis
Darbo tarybos veiklos reglamentas 2022-02-17 11:47:20 226 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Tiramisu pristatymas 2022-02-17 12:55:34 219.55 KB
HELP Handicap for Education And Learning Progress 2022-02-17 13:09:27 1.39 MB
Prienų rajono savivaldybės modelis 2022-02-17 16:59:21 331.12 KB
Naujų patirčių beieškant 2022-02-17 16:59:22 129.62 KB
Lyderystės modelio įgyvendinimo veiklos planas 2022-02-17 16:59:22 529.51 KB
MN I iniciatyvos aprašas 2022-02-17 17:02:37 529.51 KB
Oral History Project 2013-2014 2022-02-17 17:09:15 872.43 KB
Oral History Project Presentation 2022-02-17 17:09:15 442.19 KB
2013 december newsletter 2022-02-17 17:09:16 3.73 MB
Žiburys istorija leidinys 2022-02-17 17:09:17 652.8 KB
Projekto pristatymas (tikslas, uždaviniai) 2022-02-17 17:16:49 816.71 KB
Projekto tikslas, uždaviniai, įgyvendinimas 2022-02-18 09:43:49 620.56 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-02-20 11:23:32 62.32 KB
Bendrosios naudojimosi biblioteka taisyklės 2022-02-20 11:23:32 58.67 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-02-20 11:23:32 75.82 KB
Muziejus Atnaujinta Dydis
Muziejaus metinis veiklos planas 2016-2017 m. m. 2022-02-20 11:34:41 227.79 KB
Muziejaus metinis veiklos planas 2015-2016 m. m. 2022-02-20 11:34:42 221.38 KB
Psichologas Atnaujinta Dydis
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-12-19 16:09:26 441.87 KB
Tėvų ir vaikų bendravimo ypatumai. Ką turėtų žinoti tėvai? 2022-12-19 16:09:26 908.73 KB
Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos 2022-12-19 16:09:26 1.91 MB
Tėveliams knygų sąrašas 2019 2022-12-19 16:09:26 217.25 KB
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2022-12-19 16:09:26 556.76 KB
Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa 2022-12-19 16:09:26 19.79 KB
Laikraštis Salve Atnaujinta Dydis
2019 m.
Salve (2019-12-17) 2022-02-20 16:53:02 3.55 MB
Salve Nr.3 135 (2019 gegužė) 2022-02-20 16:53:02 7.84 MB
Salve Nr.2 134 (2019 kovas) 2022-02-20 16:53:02 4.81 MB
2018 m.
Salve Nr.1 133 (2018 spalis) 2022-02-20 15:33:19 5.96 MB
Salve Nr.2 132 (2018 gegužė) 2022-02-20 15:33:21 8.91 MB
2017 m.
Salve Nr.4 130 (2017 gegužė) 2022-02-20 15:34:12 8.83 MB
2016 m.
Salve Nr. 129 (2016 gruodis) 2022-02-20 19:13:46 5.73 MB
Salve Nr. 128 (2016 lapkritis) 2022-02-20 19:13:46 5.98 MB
Salve Nr. 127 (2016 m. spalis) 2022-02-20 19:13:46 6.48 MB
2015 m.
Salve Nr. 126 (2015 m. spalis) 2022-02-20 15:37:04 2.05 MB
Salve Nr. 125 (2015 m. gegužė) 2022-02-20 15:37:05 7.39 MB
Salve Nr. 124 (2015 m. kovas) 2022-02-20 15:37:05 518 KB
2014 m.
Salve Nr. 123 (2014 m. gruodis) 2022-02-20 15:38:59 4.65 MB
Salve Nr. 118 (2014 m. kovas) 2022-02-20 15:39:02 5.66 MB
Salve Nr. 117 (2014 m. vasaris) 2022-02-20 15:39:02 3.56 MB
2013 m.
Salve Nr. 116 (2013 m. gruodis) 2022-02-20 15:40:46 8.31 MB
Salve Nr. 116 (2013 m. gruodis) 2022-02-20 15:40:47 1.64 MB
Salve Nr. 115 (2013 m. lapkritis) 2022-02-20 15:40:48 5.17 MB
Salve Nr. 115 (2013 m. lapkritis) 2022-02-20 15:40:49 4.27 MB
Salve Nr. 114 (2013 m. rugsėjis) 2022-02-20 15:40:50 8.04 MB
Salve Nr. 113 (2013 m. birželis) 2022-02-20 15:40:51 2.86 MB
Salve Nr. 111 (2013 m. gegužė) 2022-02-20 15:40:52 3.66 MB
Salve Nr. 110 (2013 m. gegužė) 2022-02-20 15:40:52 2.05 MB
Salve Nr. 109 (2013 m. kovas) 2022-02-20 15:40:53 3.12 MB
Salve Nr. 109 (2013 m. kovas) 2022-02-20 15:40:54 926.67 KB
Salve Nr. 108 (2013 m. vasaris) 2022-02-20 15:40:54 3.38 MB
2012 m.
Salve Nr. 107 (2012 m. gruodis) 2022-02-20 15:42:10 1.95 MB
Salve Nr. 107 (2012 m. gruodis) priedas 2022-02-20 15:48:42 1.22 MB
Salve Nr. 106 (2012 m. lapkritis) 2022-02-20 15:42:11 3.46 MB
Salve Nr. 105 (2012 m. spalis) mokytojų diena 2022-02-20 16:38:54 3.22 MB
Salve Nr. 105 (2012 m. spalis) 2022-02-20 16:39:04 3.48 MB
Salve Nr. 103 (2012 m. rugsėjis) 2022-02-20 15:42:13 1.93 MB
Salve Nr. 102 (2012 m. birželis) 2022-02-20 15:42:14 4.39 MB
Salve Nr. 101 (2012 m. gegužė) 2022-02-20 15:42:14 2.37 MB
Salve Nr. 100 (2012 m. balandis) 2022-02-20 15:42:15 2.28 MB
Salve Nr. 99 (2012 m. kovas) 2022-02-20 15:42:16 2.32 MB
Salve Nr. 97 (2012 m. kovas) lituanistai 2022-02-20 16:45:13 2.72 MB
Salve Nr. 96 (2012 m. sausis) 2022-02-20 15:46:17 2.33 MB
2011 m.
Salve Nr. 95 (2011 m. gruodis) 2022-02-20 15:44:26 3.46 MB
Salve Nr. 94 (2011 m. lapkritis) 2022-02-20 15:44:27 3.19 MB
Salve Nr. 93 (2011 m. spalis) 2022-02-20 15:44:27 3.3 MB
Salve Nr. 92 (2011 m. rugsėjis) 2022-02-20 15:44:28 348.91 KB
Salve Nr. 92 (2011 m. rugsėjis) 2022-02-20 15:44:28 2.65 MB
Mokinių pasiekimai Atnaujinta Dydis
2020-2021 m. m. pirmūnai 2022-02-21 17:50:27 167.94 KB
2020-2021 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojai 2022-02-21 17:50:27 143.39 KB
2019-2020 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojai 2022-02-21 18:08:49 134.61 KB
2018-2019 m. m. pirmūnai 2022-02-21 18:47:31 159.7 KB
2018-2019 m. m. rajoninių dalykinių olimpiadų ir konkursų statistika 2022-02-21 18:56:41 262.6 KB
2018-2019 m. m. olimpiadų, konkursų laimėtojai 2022-02-21 18:47:32 145.43 KB
2017-2018 m. m. pirmūnai 2022-02-21 19:02:13 161.56 KB
2017-2018 m. m. rajoninių dalykinių olimpiadų ir konkursų statistika 2022-02-21 19:07:32 268.53 KB
2017-2018 m. m. olimpiadų, konkursų laimėtojai 2022-02-21 19:02:14 277.91 KB
2016-2017 m. m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2022-02-21 19:14:06 214.4 KB
2016-2017 m. m. pirmūnai 2022-02-21 19:14:06 245.35 KB
2016-2017 m. m. olimpiadų, konkursų laimėtojai 2022-02-21 19:14:06 260.39 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokiniai 2021-2022 mokslo metus baigę aukštesniuoju pasiekimų lygmeniu (9-10) 190.16 KB
2021-2022 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojai 138.89 KB
Vilniaus Tech (VGTU) klasė Atnaujinta Dydis
2020-2021 mokslo metai
2020-2021 m. m. Vilnius TECH klasės mokinių sąrašas 2022-02-22 18:53:57 138.62 KB
2020-2021 m. m. Vilnius TECH klasės veiklų planas 2022-02-22 18:53:57 196.78 KB
2019-2020 mokslo metai
2019-2020 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas 2022-02-22 18:48:57 118.06 KB
2019-2020 m. m. VGTU klasės veiklų planas 2022-02-22 18:48:57 203.96 KB
2018-2019 mokslo metai
2018-2019 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas 2022-02-22 19:31:09 119.47 KB
2018-2019 m. m. VGTU klasės veiklų planas 2022-02-22 19:31:09 205.52 KB
2017-2018 mokslo metai
2017-2018 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas 2022-02-22 19:33:02 140.19 KB
2017-2018 m. m. VGTU klasės veiklų planas 2022-02-22 19:33:02 216.94 KB
Mainų programa su JAV Atnaujinta Dydis
Lithuania – USA Partner School Plan August 2014 Addendum 2022-12-19 14:02:05 785.95 KB
Farewell Presentation from Seattle 2014 2022-12-19 14:02:11 8.63 MB
MoU Prienai and University Prep 2022-12-19 14:02:24 226.03 KB
Prienai Visit to University Prep 2016 2022-12-19 14:02:18 202.53 KB
Sietlas-Prienai 2015-2016 2022-12-19 14:02:30 2.73 MB
Cultural Competencies and Ambassador Leadership in Seattle (2018) 2022-12-19 14:02:37 35.12 MB
Culture wheel 2022-12-19 14:09:15 21.01 KB
Integrated learning material 2022-12-19 14:09:15 30.84 KB
Mainai su University prep mokykla Sietle 2014 m
Our trip around Seattle (2016)
Tour to Seattle (2016)
Psichologinio saugumo užtikrinimo politika Atnaujinta Dydis
Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2022-12-19 16:09:26 556.76 KB
Darbuotojų galimų psichologinio smurto atvejų darbe anketa 2022-12-19 16:09:26 19.79 KB
Mokinių atlikti namų darbai Atnaujinta Dydis
Internetinė apklausa 2022-12-19 17:28:50
Fotografijų konkursas „Klimato kaita“. Konkurso nuostatai 2022-12-19 17:28:50 149.95 KB
Temperatures and precipitation in Lithuania in November, 2019 2022-12-19 17:28:50 1.64 MB
Lithuanian climate change 2022-12-19 17:28:50 695.96 KB
Survey Summary 2022-12-19 17:28:50 830.53 KB
The Photogallery – The consequences of global warming in Lithuania 2022-12-19 17:28:50 2.89 MB