Ugdymo organizavimas

Ugdymas

2023-2024 mokslo metai

  • 2023-2024 m. m. ugdymas gimnazijoje organizuojamas mišriu būdu: derinant kasdienį ir nuotolinį mokymą.
  • Organizuojant ugdymą kasdieniu mokymo būdu pamokos vyksta mokykloje, nuotolinio mokymo būdu – Prienų „Žiburio“ gimnazijos VMA  „Moodle“ 
  • Ugdymo organizavimas  gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į situaciją. Apie ugdymo organizavimo pasikeitimus mokiniai ir mokinių tėvai  informuojami www.manodienynas.lt sistemoje.

Pamokų laikas

Pamokų laikas organizuojant ugdymą kasdieniu arba mišriu būdu

Pamokos Pamokų laikas
1 pamoka 8.00 –  8.45
2 pamoka 8.55 – 9.40
3 pamoka 9.50 – 10.35
4 pamoka 10.45 – 11.30
5 pamoka 11.50 – 12.35
6 pamoka 12.50 – 13.35
7 pamoka 13.40 – 14.25
8 pamoka 14.30 – 15.15
9 pamoka 15.20 – 16.05

Sutrumpintos pamokos

Pamokos Pamokų laikas
1 pamoka 8.00 – 8.35
2 pamoka 8.45 – 9.20
3 pamoka 9.30 – 10.05
4 pamoka 10.25 – 11.00
5 pamoka 11.10 – 11.45
6 pamoka 12.05 – 12.40
7 pamoka 12.50 – 13.25

Mokslo metų trukmė:

  • I-II  klasių mokiniai mokosi iki birželio 21 d.,
  • III  klasių mokiniai mokosi iki birželio 14 d.,
  • IV klasių mokiniai mokosi iki gegužės 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais. Pusmečių trukmė:

  • Pirmas pusmetis  2023 m. rugsėjo 1 d.  – 2024 m. sausio mėn. 26 d.
  • Antras pusmetis 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. gegužės 31 d. (IV klasės)
  • Antras pusmetis 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. birželio 14 d. (III klasės)
  • Antras pusmetis 2024 m. sausio 29 d. – 2024 m. birželio 21 d. (I-II klasės)

Mokinių atostogos:

Rudens 2023 m. spalio 30 d. –  2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.

Ugdymą reglamentuojančios tvarkos

Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka 2023-10-23 09:40:10 678.46 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2023-10-23 09:39:05 409.06 KB
2023–2024 mokslo metų ugdymo planas 1.22 MB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka 2023-10-23 09:39:51 279.14 KB

 

2023-2024 mokslo metų kalendorius