Patalpų nuoma

Už patalpų nuomą gimnazijoje atsakingas asmuo