Dokumentai
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Interneto svetainės naudojimosi privatumo politika 2023-04-19 14:11:35 603.09 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-04-19 14:11:36 141.55 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas 2023-04-19 14:11:36 114.47 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 2023-04-19 14:11:36 97.92 KB
Bendrosios mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-04-19 14:11:36 229.82 KB
Bendrųjų mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas 2023-04-19 14:11:36 22.28 KB
Bendrųjų mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 2023-04-19 14:11:36 109.31 KB
Bendrųjų mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 2023-04-19 14:11:36 16.02 KB
Bendrųjų mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 4 priedas 2023-04-19 14:11:36 14.98 KB
Bendrųjų mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 5 priedas 2023-04-19 14:11:36 193.97 KB
Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimas 2023-04-19 14:11:36 98.61 KB
Lauko teritorijos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2023-04-19 14:11:36 132.04 KB
Vidaus patalpų ir lauko teritorijos stebėjimas vaizdo kameromis 1 priedas 2023-04-19 14:11:36 92.13 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vykdomo vaizdo stebėjimo stacionaria vaizdo stebėjimo įranga duomenų registracijos žurnalas 2 priedas 2023-04-19 14:11:36 88.57 KB
Informavimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą lentelių pavyzdžiai 3 priedas 2023-04-19 14:11:36 99.84 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo ir pažeidimo pašalinimo Prienų „Žiburio“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-19 14:11:36 122.53 KB
Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 1 priedas  2023-04-19 14:11:36 159.79 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaita 2 priedas 2023-04-19 14:11:36 115.82 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų žurnalas 3 priedas 2023-04-19 14:11:36 90.91 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo sistemos tvarka 2023-04-19 14:11:36 207.11 KB
Konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas 2023-04-19 14:11:36 208.16 KB
Duomenų subjekto prašymo forma 2023-04-19 14:11:36 46 KB