Socialinis pedagogas

PRAŠYTI PAGALBOS NĖRA GĖDA
Svarbiausias socialinės pedagogės uždavinys - būti gimnazijoje konsultantu įvairiais su ugdytinio teisėmis, pareigomis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais.

Socialine pedagoge gimnazijoje dirba

Daiva Vintė Socialinė pedagogė

104 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 14.30

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 16.00 12.00 – 12.30

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00 12.00 – 12.30
Penktadienis 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas (8 319) 52 430

El. paštas Rašyti

Informacija

Dėl konsultacijų kitu metu galima tartis individualiai.

Gimnazijos socialinė pedagogė yra gimnazijos pedagogų komandos narė, kuri dirba kartu su gimnazijos administracijos darbuotojais, mokytojais, klasių vadovais, bendrabučio auklėtojais, psichologe, sveikatos priežiūros specialiste.

Socialinės pedagogės veiklos tikslas – būti vaiko atstovu visose vaikui svarbiose situacijose, dirbant kartu su tėvais, mokytojais, kitomis suinteresuotomis institucijomis, visuomeninėmis organizacijomis padėti vaikams ugdytis tinkamo elgesio nuostatas mokykloje ir už jos ribų; padėti išnaudoti visas galimybes mokytis, lavintis; užtikrinti mokinių socialinę gerovę.