Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros specialiste gimnazijoje dirba

Janina Kuncienė Ugdymo karjerai (profesinio orientavimo) specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

7.30 – 8.00 / 16.30 – 20.00

 

Antradienis

7.15 – 8.00 / 17.15 – 20.30

 

Trečiadienis

7.15 – 8.00 / 17.15 – 20.30  

Ketvirtadienis

7.30 – 8.00 / 16.30 – 20.00  
Penktadienis 7.30 – 8.00 / 16.30 – 20.00  

Kontaktai Telefonas ( 8 319) 52 430

El. paštas Rašyti

Informacija

Profesinis veiklinimas – tai veiklos, kuriose bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams (5-12 klasių) padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją bei planuoti būsimą karjerą. Šiame projekte profesinis veiklinimas apima tris formas:

 • mokinių pažintinius vizitus į įmones/įstaigas/organizacijas;
 • profesinio veiklinimo patyriminius vizitus – mokinių asistavimą/stažuotę (ne ilgiau kaip vienos dienos);
 • intensyvų profesinį veiklinimą (praktikos, kitos – ilgesnės nei 1 dienos – mokinio profesinės veiklos).

Pažintinis vizitas – mokinių supažindinimas ir susipažinimas su kasdieniu įmonės/įstaigos/organizacijos darbu, pagrindinėmis veiklomis, vidaus tvarka.
Patyriminis vizitas – mokinio bendradarbiavimas su tam tikros srities specialistu pasirinktoje įmonėje/įstaigoje/organizacijoje ir dalyvavimas/asistavimas padedant atlikti leistinas pagal amžių ir darbų specifiką profesines veiklas (ne ilgiau kaip 1 dieną).
Intensyvus profesinis veiklinimas – tai ilgesnė negu 1 dienos veikla/praktika, kurios metu mokiniai tam tikrose įmonėse/įstaigose/organizacijose atlieka pagal amžių ir darbų specifiką leistinas profesines veiklas.

Pagrindinis tikslas – vykdyti mokinių profesinį orientavimą bei organizuoti profesinio veiklinimo vizitus.

Pagrindiniai uždaviniai

 • Mokinių profesinis orientavimas ir informavimas.
 • Mokinių profesinės motyvacijos ugdymas.
 • Mokinių konsultavimas karjeros planavimo klausimais.

Profesinio veiklinimo ir karjeros planavimo kompetencijos

 • Savęs pažinimo sritis.
 • Karjeros galimybių pažinimo sritis.
 • Karjeros planavimo sritis.
 • Karjeros įgyvendinimo sritis.
 • Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
 • Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimas, analizavimas, sisteminimas ir teikimas
 • Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamojo subjekto sąveika, kurios tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse; numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.