Darbuotojai

Techninio aptarnaujančio personalo sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1. Dalia Baranauskienė Bendrabučio auklėtoja
2. Diana Zacharevičienė Bendrabučio auklėtoja

3.

Raimundas Jurgelevičius Autobuso vairuotojas
4. Giedrė Orinienė Budėtoja
5. Birutė Vaitkūnienė Budėtoja

6.

Antanas Babravičius Darbininkas
7. Olga Veličko Valytoja
8. Lina Bendžiuvienė Valytoja
9. Virginija Baranauskienė Valytoja
10. Jūratė Mikalauskienė Valytoja
11. Anelė Grušelionienė Valytoja
12. Aldona Sabaliauskienė Valytoja
13. Birutė Dabulevičienė Valytoja
14. Marytė Būrienė Valytoja
15. Alvydas Antanavičius Darbininkas
16. Vytautas Abramavičius Vairavimo instruktorius
17. Lina Juodsnukytė Duomenų bazės tvarkytoja
18. Ona Mieldažienė Informacinio centro darbuotoja

Pareigybių aprašai

Techninio personalo pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Bendrabučio auklėtojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:32 381.68 KB
Budėtojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:41 205.77 KB
Darbininko I pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:49 210.45 KB
Darbininko II pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:57 207.73 KB
Valytojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:22:04 211.79 KB
Autobuso vairuotojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:22:15 391.85 KB
Vairavimo instruktoriaus pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:22:22 211.84 KB