Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Kabinetas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

 
Rūta Pūrienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė   304
Levutė Karčiauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja ekspertė   306
Irena Mažeikienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė   308
Živilė Jurkšienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė   305
Nijolė Šervenikaitė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja ekspertė   201
Lina Malinauskienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja ekspertė   108

Užsienio kalbų mokytojai

 
Jurgita Barkauskienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja   204
Artūras Hovakimyan Anglų kalbos mokytojas Vyresnysis mokytojas   310
Vilija Gustaitytė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė   307
Irma Kačinauskienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja ekspertė   106
Jūratė Grybauskienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė   401
Nadiežda Sogačiova Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė   D21
Larisa Braznauskienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja   D11

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

 
Irutė Galinienė Matematikos mokytojas Vyresnysis mokytojas   209
Aušra Menkevičienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė   409
Jurgita Tamošiūnienė Matematikos mokytoja Mokytoja   203
Daiva Sabanskienė Informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė   102
Žydrūnas Tautvydas Informacinių technologijų mokytojas Mokytoja metodininkas   101

Gamtos mokslų mokytojai

 
Giedra Aldakauskienė Chemijos mokytoja Mokytoja metodininkė   408
Vydmantas Petraška Fizikos mokytojas Mokytojas metodininkas   309
Rasa Kučinskienė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė   303
Virginija Davidė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė   208

Socialinių mokslų mokytojai

 
Ola Petrašun Tikybos mokytoja Vyresnioji mokytoja   303
Vilija Juodsnukienė Istorijos mokytoja Mokytoja ekspertė   205
Vida Degutytė Istorijos mokytoja Mokytoja metodininkė   206
Vilma Maliaukienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė   201

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

 
Olegas Batutis Kūno kultūros mokytojas Mokytojas ekspertas   005
Vytas Blekaitis Kūno kultūros mokytojas Vyresnysis mokytojas   403
Dalia Šklėriūtė Kūno kultūros mokytoja Mokytojas ekspertė   403
Arturas Juočiūnas Kūno kultūros mokytojas Mokytojas   403
Audronė Ramančuckienė Technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė   D23
Kęstutis Grigonis Technologijų mokytojas Mokytojas metodininkas   D12
Ilona Rasimavičienė Dailės mokytoja Mokytoja metodininkė   D24
Roma Ruočkienė Muzikos mokytoja Mokytoja ekspertė   001
Kitos srities mokytojai
Laima Raudonikienė Ekonomikos mokytoja Mokytoja    209
Arūnas Ramanauskas Automobilizmo mokytojas Mokytojas metodininkas  

102

Vytautas Abramavičius Praktinio vairavimo mokytojas Vairavimo instruktorius    

Pareigybių aprašai

Mokytojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Mokytojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:54 383.26 KB