Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Prienų „Žiburio“ gimnazijos nuostatai 2024-04-12 15:26:26 570.49 KB
Metodinės tarybos nuostatai 2022-02-15 09:13:59 144.21 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos premijos „Proveržis“ skyrimo nuostatai 67.36 KB
Tvarkos
Nuotolinio mokymosi tvarkos aprašas 2022-02-15 14:10:21 162.46 KB
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-02-15 14:10:56 441.87 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka 2023-10-23 09:40:10 678.46 KB
Rekomendacijos dėl poveikių priemonių taikymo 2022-02-15 14:13:48 210.8 KB
Neformaliojo mokinių švietimo tvarkos aprašas 2022-02-15 14:13:51 194.42 KB
Elektroninio dienyno tvarkos aprašas 2022-02-15 14:13:54 281.02 KB
Gimnazijos darbuotojų, mokytojų skatinimo tvarka 2022-02-15 14:13:57 186.22 KB
Kvalifikacijos kėlimo tvarkos aprašas 2017 m. 2022-02-15 14:14:01 299.05 KB
Kvalifikacijos tobulinimo tvarkos 1 priedas 2022-02-15 14:14:05 193.4 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą tvarkos aprašas 2022-02-15 14:14:09 490.55 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2022-02-15 14:14:12 215.86 KB
Pirmosios pagalbos organizavimo tvarka 2022-02-15 14:14:16 656.5 KB
Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2024-05-09 15:49:09 345.72 KB
Darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarka 2022-02-15 14:14:45 207.46 KB
Mokinių turizmo, renginių organizavimo tvarka 2022-02-15 14:14:48 218.26 KB
Pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo aprašas 2022-02-15 14:15:03 219.45 KB
Metinio pokalbio forma. Priedas Nr.1 2022-02-15 14:16:21 15.46 KB
Metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašo priedas Nr.2 2022-02-15 14:17:44 396.81 KB
Metinio veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2017 2022-02-15 14:17:48 361.4 KB
Orientaciniai metinio pokalbio klausimai. Priedas Nr.4 2022-02-15 14:18:23 189.04 KB
Vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2022-02-15 14:18:58 113.68 KB
Įsakymas dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio Mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo Krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-02-15 15:01:29 264.2 KB
Įsakymas dėl mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio Mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų Mokyklos bendruomenei aprašo ir mokytojų, dirbančių pagal Bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo Programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), veiklų, susijusių su profesiniu tobulėjimu, aprašo patvirtinimo 2022-02-15 15:11:29 183.18 KB
Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-15 15:03:17 255.61 KB
Mokytojų darbo laiko grafiko sudarymas 2022-02-15 15:04:18 414.65 KB
Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos 2022-02-15 15:05:16 384.78 KB
Veiklų bendruomenei aprašas 2022-02-15 15:06:18 362.88 KB
Veiklu profesiniam tobulėjimui aprašas 2022-02-15 15:06:52 220.3 KB
Individualaus ugdymo plano (IUP) keitimo tvarka 2022-02-16 12:59:37 126.79 KB
Smurto artimoje aplinkoje atpažinimo aprašas 2023-06-15 12:22:30 285.89 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2023-10-23 09:39:05 409.06 KB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka 2023-10-23 09:39:51 279.14 KB
Mokinių skatinimo tvarka 122.66 KB
Taisyklės
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinio taisyklės 2023-10-23 09:43:09 123.14 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės 2022-02-15 14:11:19 600.8 KB
Reikalavimai mokyklinei uniformai 2024-02-27 10:37:03 258.06 KB
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2022-02-15 14:18:51 694.53 KB
Dokumentų tvarkymas ir apskaitos taisyklės 2022-02-15 14:58:04 563.15 KB
Priėmimas į gimnaziją
Pagrindiniai duomenys apie moksleivį 2024-02-29 09:03:49 16.4 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis I-oje gimnazijos klasėje 2024-02-29 09:04:17 15.57 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis II-oje gimnazijos klasėje 2024-02-29 09:04:35 15.49 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis III-oje gimnazijos klasėje 2024-02-29 09:04:54 15.19 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis IV-oje gimnazijos klasėje 2024-02-29 09:05:12 15.13 KB
Prašymas dėl priėmimo į suaugusiųjų klasę 2024-02-29 09:05:31 16.17 KB
Prašymai
Prašymo forma eksternams 2023 m. 2023-10-18 13:02:26 62.5 KB
Pareigybių aprašai
Specialistų pareigybių aprašymai
Buhalterio pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:37 208.74 KB
Vyriausiojo buhalterio pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:30 408.43 KB
Kompiuterininko pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:22 384.08 KB
Raštvedžio pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:15 201.86 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Mokytojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:23:54 383.26 KB
Techninio personalo pareigybių aprašymai
Bendrabučio auklėtojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:32 381.68 KB
Budėtojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:41 205.77 KB
Darbininko I pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:49 210.45 KB
Darbininko II pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:21:57 207.73 KB
Valytojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:22:04 211.79 KB
Autobuso vairuotojo pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:22:15 391.85 KB
Vairavimo instruktoriaus pareigybinis aprašas 2022-12-23 15:22:22 211.84 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2022-2024 m. metinis veiklos planas 2023-10-18 14:21:22 474.14 KB
2022-2024 m. strateginis veiklos planas 2023-10-18 14:22:15 791.18 KB
2022-2024 m. strateginis veiklos planas, tarpinis įsivertinimas 796.04 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 3.27 MB
2023 m.
2023 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-15 15:38:51 3.4 MB
2023 m. II ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-15 15:38:51 3.42 MB
2023 m. III ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-15 15:38:51 3.32 MB
2023 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2024-03-15 15:38:51 17.25 MB
2022 m.
2022 m. II ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-04 23:28:47 3.18 MB
2022 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-04 23:28:47 2.72 MB
2022 m. metinis finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-30 07:59:02 17.02 MB
2022 m. Tarpinis III-ojo ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-05-30 13:50:15 1.52 MB
2021 m.
Aškinamasis raštas FAR 2021.12.31 2023-01-04 23:25:50 151.49 KB
2021 m. tarpinis III ketvirčio finansinis ataskaitų rinkinys 2023-01-04 23:25:50 1.8 MB
2021 m. tarpinis II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2023-01-04 23:25:50 3.42 MB
2021 m. metinis finansainių ataskaitų rinkinys 16.88 MB
2021 m. tarpinis I-ojo ketvirčio finansainių ataskaitų rinkinys 3.37 MB
2020 m.
2020 m. tarpinis III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:16:05 4.65 MB
2020 m. tarpinis II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:16:05 3.94 MB
2020 m. tarpinis I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2022-02-15 15:16:05 3.42 MB
2020 m. metinis finansainių ataskaitų rinkinys 10.06 MB
2020 m. metinis finansainių ataskaitų rinkiny II d. 7.57 MB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 10.16 MB
2023 m.
2023 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-15 15:40:31 3.83 MB
2023 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-15 15:40:31 3.72 MB
2023 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-15 15:40:31 4.31 MB
2023 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2024-03-15 15:40:31 14.37 MB
2022 m.
2022 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-17 07:57:34 13.59 MB
2022 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-17 07:57:34 9.93 MB
2022 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-17 07:57:34 9.04 MB
2022 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 2023-03-17 07:57:34 7.15 MB
2021 m.
2021 m. IV ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-01-04 23:32:40 14.3 MB
2021 m. III ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos 2023-01-04 23:32:40 9.01 MB
2021 m. II ketvirčio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2023-01-04 23:32:40 9.63 MB
2021 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-01-04 23:32:40 7.8 MB
2020 m.
2020 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 3.73 MB
2020 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 3.93 MB
2020 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 3.59 MB
2020 m. IV ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos 7 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Perspektyvinis 15 dienų valgiaraštis (pietūs 15-19 m. moksleiviams, gaunantiems nemokamą maitinimą) 2022-02-20 11:03:49 3.92 MB
Mokamo valgiaraščio kainos 2022-02-20 11:03:50 5.16 MB
Maistas vaikų priešpiečių dėžutėse 2022-02-20 11:03:50 28.75 KB
Įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2022-02-20 11:03:50 421.08 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Informacija apie mažos vertės pirkimus (2017) 2022-02-15 10:30:37
Informacija apie mažos vertės pirkimus (2016) 2022-02-15 10:29:08
Informacija apie mažos vertės pirkimus (2015) 2022-02-15 10:29:26
Informacija apie mažos vertės pirkimus (2014) 2022-02-15 10:30:06
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Korupcijos prevencijos programa 2024-2027 2024-04-19 15:51:16 214.9 KB
Korupcijos prevencijos planas 2024-2027 2024-04-19 15:51:16 229.39 KB
Veiklos sričių vertinimo išvada 2023 2024-04-19 15:51:16 206.39 KB
Pranešimų dėl korupcijos atmintinė 2024-04-19 15:51:16 203.39 KB
Dėl pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašo tvirtinimo 2024-04-19 15:51:16 154.9 KB
Dėl gimnazijos korupcijos prevencijos ir kontrolės komisijos sudėties patvirtinimo 2024-04-19 15:51:16 131.37 KB
Pedagogų etikos kodeksas 2024-04-19 15:51:16 202.41 KB
Vaikų gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-02-16 13:42:37 147.53 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos, intervencijos vykdymo tvarkos aprašas 2022-02-16 13:42:38 531.03 KB
Įsakymas dėl Prienų „Žiburio“ gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudieties patvirtinimo 145.76 KB
Vaiko gerovės komisija 2023 - 2024 m.m. 2023-09-14 13:27:53 140.82 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl smurto ar smurto pavojaus artimoje aplinkoje, tvarkos aprašas 285.89 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Interneto svetainės naudojimosi privatumo politika 2023-04-19 14:11:35 603.09 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-04-19 14:11:36 141.55 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas 2023-04-19 14:11:36 114.47 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 2023-04-19 14:11:36 97.92 KB
Bendrosios mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-04-19 14:11:36 229.82 KB
Bendrųjų mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 1 priedas 2023-04-19 14:11:36 22.28 KB
Bendrųjų mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 2 priedas 2023-04-19 14:11:36 109.31 KB
Bendrųjų mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 3 priedas 2023-04-19 14:11:36 16.02 KB
Bendrųjų mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 4 priedas 2023-04-19 14:11:36 14.98 KB
Bendrųjų mokinių bei jų atstovų asmens duomenų tvarkymo taisyklių 5 priedas 2023-04-19 14:11:36 193.97 KB
Konfidencialumo laikymosi pasižadėjimas 2023-04-19 14:11:36 98.61 KB
Lauko teritorijos įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas 2023-04-19 14:11:36 132.04 KB
Vidaus patalpų ir lauko teritorijos stebėjimas vaizdo kameromis 1 priedas 2023-04-19 14:11:36 92.13 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vykdomo vaizdo stebėjimo stacionaria vaizdo stebėjimo įranga duomenų registracijos žurnalas 2 priedas 2023-04-19 14:11:36 88.57 KB
Informavimo apie vykdomą vaizdo stebėjimą lentelių pavyzdžiai 3 priedas 2023-04-19 14:11:36 99.84 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimo fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo ir pažeidimo pašalinimo Prienų „Žiburio“ gimnazijoje tvarkos aprašas 2023-04-19 14:11:36 122.53 KB
Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą 1 priedas  2023-04-19 14:11:36 159.79 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaita 2 priedas 2023-04-19 14:11:36 115.82 KB
Asmens duomenų saugumo pažeidimų žurnalas 3 priedas 2023-04-19 14:11:36 90.91 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo sistemos tvarka 2023-04-19 14:11:36 207.11 KB
Konfidencialios informacijos naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas 2023-04-19 14:11:36 208.16 KB
Duomenų subjekto prašymo forma 2023-04-19 14:11:36 46 KB
Gimnazijos veiklos įsivertinimas Atnaujinta Dydis
Veiklos kokybės įsivertinimo grupė 2023-2024 m.m. 144.18 KB
Gimnazijos vadovo veiklos ataskaita
Gimnazijos direktoriaus metų veiklos ataskaita 2023 m. 2024-06-05 09:16:52 6.96 MB
Mokyklos pažangos ataskaitos
Mokyklos pažangos ataskaita 2022 m. 2024-01-19 09:35:12 223.17 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2021 m. 2024-01-19 09:35:12 211.46 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2020 m. 2024-01-19 09:35:12 5.92 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2019 m. 2024-01-19 09:35:12 5.71 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2018 m. 2024-01-19 09:35:12 82.15 KB
Mokyklos pažangos ataskaita 2015 m. 2024-01-19 09:35:12 116.09 KB
Plačiojo įsivertinimo rezultatai
Plačiojo įsivertinimo rezultatai 2021 m. 2024-01-19 09:37:03 359.84 KB
Plačiojo įsivertinimo rezultatai 2018 m. 2024-01-19 09:36:17 115.69 KB
Plačiojo įsivertinimo rezultatai 2015 m. 2024-01-19 09:36:17 482.1 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaitos
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2022-2023 m.m. 2024-04-15 16:51:31 175.13 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2021-2022 m.m. 2024-04-15 16:51:09 142.09 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2020-2021 m. m. 2024-04-15 16:51:09 167.32 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2019-2020 m. m. 2024-04-15 16:51:09 451.77 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2018-2018 m. m. 2024-04-15 16:51:09 642.96 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2017-2018 m. m. 2024-04-15 16:51:09 511.46 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2016-2017 m. m. 2024-04-15 16:51:09 554.68 KB
Veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita 2015-2016 m. m. 2024-04-15 16:51:09 427.96 KB
Teisinė informacija Atnaujinta Dydis
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas 2022-02-15 14:54:26 759.15 KB
Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas 2022-02-15 14:54:27 1.1 MB
Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. Xiii-198 2, 3, 4, 7, 8, 14, 17 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymas 2022-02-15 14:58:50 428.38 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 1, 2, 19, 23, 43, 46, 47, 49, 56, 58, 59 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 231, 232 straipsniais įstatymas 2022-02-15 15:07:12 266.93 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 37, 43, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 68 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 51, 563 straipsniais įstatymas 2022-02-15 15:07:15 276.16 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 straipsnio pakeitimo įstatymas 2022-02-15 15:07:20 236.63 KB
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo Nr. I-1489 41 straipsnio pakeitimo įstatymas 2022-02-15 15:07:26 234.51 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Konsultacijų tvarkaraštis (2021-09-01) 159.76 KB
Psichologas pataria Atnaujinta Dydis
Tėvų ir vaikų bendravimo ypatumai. Ką turėtų žinoti tėvai? 2022-02-15 17:09:23 908.73 KB
Mokytojui Atnaujinta Dydis
Planšetinių kompiuterių išdavimas 2023-09-29 08:29:31
MS Teams vaizdo kambario aktyvavimas Moodle aplinkoje panaudojant antraštę 2023-09-29 08:10:42 1.31 MB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Covid-19 prevencija Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 2022-02-16 09:51:28 314.6 KB
Covid-19 ligos valdymas vaikų ugdymo įstaigose 2022-02-16 09:51:29 1.02 MB
Veiksmų planas Covid-19 susirgimo atveju gimnazijoje 2022-02-16 09:51:30 291.04 KB
Gimnazijai 100 Atnaujinta Dydis
Gimnazijos šimtmečio renginių planas 2022-02-16 11:04:02 607.54 KB
Matematikos savaitės, skirtos gimnazijos šimtmečiui veiklos 2022-02-16 11:04:02 259.28 KB
Mokyklinis laikraštis Atnaujinta Dydis
2013 m. gruodžio mėn. mokyklinių laikraščių leidėjų konferencijos rezoliucija 2022-02-16 16:56:57 47.49 KB
Gimnazijos mokinių seimas Atnaujinta Dydis
GMS nuostatai 2023-04-12 12:54:40 408.83 KB
Darbo taryba Atnaujinta Dydis
Darbo tarybos veiklos reglamentas 2022-02-17 11:47:20 226 KB
Projektinė veikla Atnaujinta Dydis
Tiramisu pristatymas 2022-02-17 12:55:34 219.55 KB
HELP Handicap for Education And Learning Progress 2022-02-17 13:09:27 1.39 MB
Prienų rajono savivaldybės modelis 2022-02-17 16:59:21 331.12 KB
Naujų patirčių beieškant 2022-02-17 16:59:22 129.62 KB
Lyderystės modelio įgyvendinimo veiklos planas 2022-02-17 16:59:22 529.51 KB
MN I iniciatyvos aprašas 2022-02-17 17:02:37 529.51 KB
Oral History Project 2013-2014 2022-02-17 17:09:15 872.43 KB
Oral History Project Presentation 2022-02-17 17:09:15 442.19 KB
2013 december newsletter 2022-02-17 17:09:16 3.73 MB
Žiburys istorija leidinys 2022-02-17 17:09:17 652.8 KB
Projekto pristatymas (tikslas, uždaviniai) 2022-02-17 17:16:49 816.71 KB
Projekto tikslas, uždaviniai, įgyvendinimas 2022-02-18 09:43:49 620.56 KB
Projektinė veikla - Dalyvaujamasis biudžetas Prienų „Žiburio“ gimnazijoje
Partnerystės sutartis 2024-04-25 12:34:00 787.89 KB
Forma. Idejai siūlyti 2024-04-25 12:34:00 38.39 KB
Priedas Nr. 1 Dalyvaujamasis biudžetas Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 2020 2024-04-25 12:34:00 509.46 KB
Pirmasis susitikimas su moksleiviais – dalyvaujamojo biudžeto pradžia 2024-04-25 12:34:00 228.26 KB
Dalyvaujamasis biudžetas pristatymas 2020 2024-04-25 12:34:00 858.36 KB
Baigiamasis dalyvaujamojo biudžeto renginys – pristatymai ir balsavimas 2024-04-25 12:34:00 526.33 KB
Susitikimo planas. Prienų „Žiburio“ gimnazija 2021 2024-04-25 12:34:00 648.49 KB
Idėja komfortas 2024-04-25 12:34:00 597.99 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos nuostatai 2022-02-20 11:23:32 62.32 KB
Bendrosios naudojimosi biblioteka taisyklės 2022-02-20 11:23:32 58.67 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2022-02-20 11:23:32 75.82 KB
Psichologas Atnaujinta Dydis
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-12-19 16:09:26 441.87 KB
Tėvų ir vaikų bendravimo ypatumai. Ką turėtų žinoti tėvai? 2022-12-19 16:09:26 908.73 KB
Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos 2022-12-19 16:09:26 1.91 MB
Tėveliams knygų sąrašas 2019 2022-12-19 16:09:26 217.25 KB
Laikraštis Salve Atnaujinta Dydis
2019 m.
Salve (2019-12-17) 2022-02-20 16:53:02 3.55 MB
Salve Nr.3 135 (2019 gegužė) 2022-02-20 16:53:02 7.84 MB
Salve Nr.2 134 (2019 kovas) 2022-02-20 16:53:02 4.81 MB
2018 m.
Salve Nr.1 133 (2018 spalis) 2022-02-20 15:33:19 5.96 MB
Salve Nr.2 132 (2018 gegužė) 2022-02-20 15:33:21 8.91 MB
2017 m.
Salve Nr.4 130 (2017 gegužė) 2022-02-20 15:34:12 8.83 MB
2016 m.
Salve Nr. 129 (2016 gruodis) 2022-02-20 19:13:46 5.73 MB
Salve Nr. 128 (2016 lapkritis) 2022-02-20 19:13:46 5.98 MB
Salve Nr. 127 (2016 m. spalis) 2022-02-20 19:13:46 6.48 MB
2015 m.
Salve Nr. 126 (2015 m. spalis) 2022-02-20 15:37:04 2.05 MB
Salve Nr. 125 (2015 m. gegužė) 2022-02-20 15:37:05 7.39 MB
Salve Nr. 124 (2015 m. kovas) 2022-02-20 15:37:05 518 KB
2014 m.
Salve Nr. 123 (2014 m. gruodis) 2022-02-20 15:38:59 4.65 MB
Salve Nr. 118 (2014 m. kovas) 2022-02-20 15:39:02 5.66 MB
Salve Nr. 117 (2014 m. vasaris) 2022-02-20 15:39:02 3.56 MB
2013 m.
Salve Nr. 116 (2013 m. gruodis) 2022-02-20 15:40:46 8.31 MB
Salve Nr. 116 (2013 m. gruodis) 2022-02-20 15:40:47 1.64 MB
Salve Nr. 115 (2013 m. lapkritis) 2022-02-20 15:40:48 5.17 MB
Salve Nr. 115 (2013 m. lapkritis) 2022-02-20 15:40:49 4.27 MB
Salve Nr. 114 (2013 m. rugsėjis) 2022-02-20 15:40:50 8.04 MB
Salve Nr. 113 (2013 m. birželis) 2022-02-20 15:40:51 2.86 MB
Salve Nr. 111 (2013 m. gegužė) 2022-02-20 15:40:52 3.66 MB
Salve Nr. 110 (2013 m. gegužė) 2022-02-20 15:40:52 2.05 MB
Salve Nr. 109 (2013 m. kovas) 2022-02-20 15:40:53 3.12 MB
Salve Nr. 109 (2013 m. kovas) 2022-02-20 15:40:54 926.67 KB
Salve Nr. 108 (2013 m. vasaris) 2022-02-20 15:40:54 3.38 MB
2012 m.
Salve Nr. 107 (2012 m. gruodis) 2022-02-20 15:42:10 1.95 MB
Salve Nr. 107 (2012 m. gruodis) priedas 2022-02-20 15:48:42 1.22 MB
Salve Nr. 106 (2012 m. lapkritis) 2022-02-20 15:42:11 3.46 MB
Salve Nr. 105 (2012 m. spalis) mokytojų diena 2022-02-20 16:38:54 3.22 MB
Salve Nr. 105 (2012 m. spalis) 2022-02-20 16:39:04 3.48 MB
Salve Nr. 103 (2012 m. rugsėjis) 2022-02-20 15:42:13 1.93 MB
Salve Nr. 102 (2012 m. birželis) 2022-02-20 15:42:14 4.39 MB
Salve Nr. 101 (2012 m. gegužė) 2022-02-20 15:42:14 2.37 MB
Salve Nr. 100 (2012 m. balandis) 2022-02-20 15:42:15 2.28 MB
Salve Nr. 99 (2012 m. kovas) 2022-02-20 15:42:16 2.32 MB
Salve Nr. 97 (2012 m. kovas) lituanistai 2022-02-20 16:45:13 2.72 MB
Salve Nr. 96 (2012 m. sausis) 2022-02-20 15:46:17 2.33 MB
2011 m.
Salve Nr. 95 (2011 m. gruodis) 2022-02-20 15:44:26 3.46 MB
Salve Nr. 94 (2011 m. lapkritis) 2022-02-20 15:44:27 3.19 MB
Salve Nr. 93 (2011 m. spalis) 2022-02-20 15:44:27 3.3 MB
Salve Nr. 92 (2011 m. rugsėjis) 2022-02-20 15:44:28 348.91 KB
Salve Nr. 92 (2011 m. rugsėjis) 2022-02-20 15:44:28 2.65 MB
Mokinių pasiekimai Atnaujinta Dydis
2020-2021 m. m. pirmūnai 2022-02-21 17:50:27 167.94 KB
2020-2021 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojai 2022-02-21 17:50:27 143.39 KB
2019-2020 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojai 2022-02-21 18:08:49 134.61 KB
2018-2019 m. m. pirmūnai 2022-02-21 18:47:31 159.7 KB
2018-2019 m. m. rajoninių dalykinių olimpiadų ir konkursų statistika 2022-02-21 18:56:41 262.6 KB
2018-2019 m. m. olimpiadų, konkursų laimėtojai 2022-02-21 18:47:32 145.43 KB
2017-2018 m. m. pirmūnai 2022-02-21 19:02:13 161.56 KB
2017-2018 m. m. rajoninių dalykinių olimpiadų ir konkursų statistika 2022-02-21 19:07:32 268.53 KB
2017-2018 m. m. olimpiadų, konkursų laimėtojai 2022-02-21 19:02:14 277.91 KB
2016-2017 m. m. valstybinių brandos egzaminų rezultatai 2022-02-21 19:14:06 214.4 KB
2016-2017 m. m. pirmūnai 2022-02-21 19:14:06 245.35 KB
2016-2017 m. m. olimpiadų, konkursų laimėtojai 2022-02-21 19:14:06 260.39 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokiniai 2021-2022 mokslo metus baigę aukštesniuoju pasiekimų lygmeniu (9-10) 190.16 KB
2021-2022 m. m. olimpiadų, konkursų, varžybų laimėtojai 138.89 KB
Vilniaus Tech (VGTU) klasė Atnaujinta Dydis
2020-2021 mokslo metai
2020-2021 m. m. Vilnius TECH klasės mokinių sąrašas 2022-02-22 18:53:57 138.62 KB
2020-2021 m. m. Vilnius TECH klasės veiklų planas 2022-02-22 18:53:57 196.78 KB
2019-2020 mokslo metai
2019-2020 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas 2022-02-22 18:48:57 118.06 KB
2019-2020 m. m. VGTU klasės veiklų planas 2022-02-22 18:48:57 203.96 KB
2018-2019 mokslo metai
2018-2019 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas 2022-02-22 19:31:09 119.47 KB
2018-2019 m. m. VGTU klasės veiklų planas 2022-02-22 19:31:09 205.52 KB
2017-2018 mokslo metai
2017-2018 m. m. VGTU klasės mokinių sąrašas 2022-02-22 19:33:02 140.19 KB
2017-2018 m. m. VGTU klasės veiklų planas 2022-02-22 19:33:02 216.94 KB
Mainų programa su JAV Atnaujinta Dydis
Lithuania – USA Partner School Plan August 2014 Addendum 2022-12-19 14:02:05 785.95 KB
Farewell Presentation from Seattle 2014 2022-12-19 14:02:11 8.63 MB
MoU Prienai and University Prep 2022-12-19 14:02:24 226.03 KB
Prienai Visit to University Prep 2016 2022-12-19 14:02:18 202.53 KB
Sietlas-Prienai 2015-2016 2022-12-19 14:02:30 2.73 MB
Cultural Competencies and Ambassador Leadership in Seattle (2018) 2022-12-19 14:02:37 35.12 MB
Culture wheel 2022-12-19 14:09:15 21.01 KB
Integrated learning material 2022-12-19 14:09:15 30.84 KB
Mainai su University prep mokykla Sietle 2014 m
Our trip around Seattle (2016)
Tour to Seattle (2016)
Smurto ir priekabiavimo prevencija Atnaujinta Dydis
Smurto ir priekabiavimo prevencijos įgyvendinimo Prienų "Žiburio" gimnazijoje tvarkos aprašas 259.96 KB
Mokinių atlikti namų darbai Atnaujinta Dydis
Internetinė apklausa 2022-12-19 17:28:50
Fotografijų konkursas „Klimato kaita“. Konkurso nuostatai 2022-12-19 17:28:50 149.95 KB
Temperatures and precipitation in Lithuania in November, 2019 2022-12-19 17:28:50 1.64 MB
Lithuanian climate change 2022-12-19 17:28:50 695.96 KB
Survey Summary 2022-12-19 17:28:50 830.53 KB
The Photogallery – The consequences of global warming in Lithuania 2022-12-19 17:28:50 2.89 MB
Ugdymo organizavimas Atnaujinta Dydis
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokinių mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka 2023-10-23 09:40:10 678.46 KB
Socialinės - pilietinės veiklos organizavimo tvarka 2023-10-23 09:39:05 409.06 KB
2023–2024 mokslo metų ugdymo planas 1.22 MB
Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka 2023-10-23 09:39:51 279.14 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023-09-27 14:06:16
Dalykų konsultacijos 2024-02-12 13:07:56 257.47 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraštis 2023-10-19 08:12:58 142.18 KB
Suaugusiųjų klasių tvarkaraštis 2024-04-11 10:28:03 64.02 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
DU informacija I ketv. 2023-10-26 11:15:25 124.46 KB
DU informacija II ketv. 124.46 KB
DU informacija III ketv. 125.84 KB
Gimnazijos istorija Atnaujinta Dydis
Prienų „Žiburio“ gimnazijos istorija 2024-02-01 13:55:09 39.06 MB
Prienų „Žiburio“ gimnazija - praeitis ir dabartis 2024-02-01 13:55:09 9.7 MB
Peliksas Martišius 2024-02-01 13:55:09 5.61 MB
Istorija ir Žiburys I 2024-02-01 16:35:22 1.76 MB
Istorija ir Žiburys II 2024-02-01 16:35:51 3.08 MB
Istorija ir Žiburys III 2024-02-01 16:36:14 2.1 MB
Direktoriai 1.43 MB
Atestacijos komisija Atnaujinta Dydis
5 priedas. Pamokos vertinimo lentelė 2024-04-25 13:17:44 14.44 KB
2024-01-13 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 2024-04-25 13:17:44 87.81 KB
2024-03-14 Reikalavimų mokytojo kvalifikacijai aprašas 2024-04-25 13:17:44 59.86 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas 2024-04-25 13:17:44 166.74 KB
Rekomendacijos 2024-04-25 13:17:44 1 MB
Priedas rekomendacijų 2024-04-25 13:17:44 1.95 MB
Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašo patvirtinimo 137.79 KB
Vidurinis ugdymas Atnaujinta Dydis
IUP plano forma 480.87 KB