Lėšos veiklai viešinti

Gimnazija lėšų veiklai viešinti neskiria.