Dokumentai
Atestacijos komisija Atnaujinta Dydis
5 priedas. Pamokos vertinimo lentelė 2024-04-25 13:17:44 14.44 KB
2024-01-13 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 2024-04-25 13:17:44 87.81 KB
2024-03-14 Reikalavimų mokytojo kvalifikacijai aprašas 2024-04-25 13:17:44 59.86 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas 2024-04-25 13:17:44 166.74 KB
Rekomendacijos 2024-04-25 13:17:44 1 MB
Priedas rekomendacijų 2024-04-25 13:17:44 1.95 MB
Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašo patvirtinimo 137.79 KB