Pagrindinis ugdymas

Gimnazija įgyvendina Pagrindinio ugdymo programos II dalį. II dalis – dvejų metų, įgyvendinama I-II gimnazijos klasėse.

2023 - 2024 mokslo metai:

Pusmetis

Pradžia

Pabaiga

1-asis pusmetis

2023 m. rugsėjo 1 d.

2024 m. sausio 26 d.

2-asis pusmetis

2024 m. sausio 29 d.

2024 m. birželio 21 d.

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas išduodamas mokiniui, kuris baigė pagrindinio ugdymo programą ir dalyvavo privalomuose lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimuose.

Įgiję pagrindinį išsilavinimą, toliau mokiniai gali toliau mokytis gimnazijoje pagal vidurinio ugdymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

Teisės aktai reglamentuojantys Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus

2023–2024 mokslo metų Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraštis ir vykdymo būdai