Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Nuo 2023-09-01 I ir III gimnazijos klasių mokiniai mokosi pagal atnaujintas Bendrąsias programas.

Atnaujintas ugdymo turinys  -  https://emokykla.lt/bendrosios-programos/visos-bendrosios-programos

Kompetencijų aprašai - https://emokykla.lt/bendrosios-programos/kompetencijos

Vaiko raidos ypatumai - https://www.mokykla2030.lt/kompetenciju-ir-vaiko-raidos-aprasai