Psichologas

PSICHOLOGAS NĖRA TAVO PRIEŠAS
Psichologinės pagalbos paskirtis – stiprinti mokinių psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos gimnazijoje kūrimą, padėti mokiniams atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Psichologe gimnazijoje dirba

Janina Kuncienė Psichologė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Kontaktinis laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 16:30

12.00 – 12:30

Antradienis

8.00 – 17.15 12.00 – 12:30

Trečiadienis

8.45 – 17.15 12.00 – 12:30

Ketvirtadienis

8.00 – 16:30 12.00 – 12:30
Penktadienis 8.00 – 16:30 12.00 – 12:30

Kontaktai Telefonas (8 319) 52 430

El. paštas Rašyti

Tikslas

Psichologinės veiklos tikslas – padėti mokiniui atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis.

Psichologinės pagalbos uždaviniai

  • Nustatyti mokinio psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas ir padėti jas spręsti.
  • Stiprinti mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų), gebėjimą bendrauti su mokiniais, turinčiais psichologinių problemų.
  • Padėti laiduoti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.

Psichologinis konsultavimas

Tai pagrindinė mokyklos psichologo veiklos kryptis. Konsultuojama siekiant aptarti ir nustatyti vaiko, tėvų (ar teisėtų vaiko atstovų), pedagogų problemas, planuoti veiklą joms spręsti ir numatyti tiesioginio poveikio būdus. Mokyklos psichologas dažniausiai pateikia rekomendacijas ir moko ugdymo proceso dalyvius tiesioginio poveikio būdų, bendradarbiauja su tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais), pedagogais, švietimo, vaikų globos įstaigų vadovais ir kitais su vaiko ugdymu susijusiais asmenimis.

Psichologinis įvertinimas

Konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie vaiko psichologinės problemos būklę gavimas, remiantis psichologiniais metodais.

Švietėjiška veikla

Tėvų, pedagogų ir kitų su vaiko ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais vaiko psichologijos, amžiaus tarpsnių, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais. Straipsniai spaudoje.

Tiriamasis darbas

Tai sistemingas psichologinių faktų kaupimas, jų atskleidimas ir analizė; rekomendacijų rengimas, remiantis tyrimo medžiaga, jų teikimas ir diegimas praktinėje veikloje.

Psichologinių problemų prevencija

Psichologinių problemų prevencijos poreikio įvertinimas (mokyklos bendruomenės grupių tyrimas), prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas, psichologinių krizių mokykloje intervencija ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejui ar kt.).

Dokumentai

Psichologas Atnaujinta Dydis
Krizių valdymo gimnazijoje tvarkos aprašas 2022-12-19 16:09:26 441.87 KB
Tėvų ir vaikų bendravimo ypatumai. Ką turėtų žinoti tėvai? 2022-12-19 16:09:26 908.73 KB
Reagavimo į patyčias mokykloje rekomendacijos 2022-12-19 16:09:26 1.91 MB
Tėveliams knygų sąrašas 2019 2022-12-19 16:09:26 217.25 KB