Vizija, misija, vertybės, filosofija

1. Vizija

„Žiburio“ gimnazija – dinamiška, atvira organizacija, sudaranti sąlygas skleistis:

 • visų bendruomenės narių ūgčiai, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius,
 • prasmingoms ir inovatyvioms švietimo idėjoms, puoselėjant tradicines vertybes,
 • lyderystei ir kryptingai tinklaveikai.

2. Misija

Teikti kokybišką pagrindinį (II dalis) ir vidurinį išsilavinimą įvairiomis mokymosi formomis (grupinio mokymosi forma ir pavienio mokymosi forma) bei mokymo būdais (dieninis, savarankiškas mokymasis, mokymas namuose, neakivaizdinis) Prienų krašto ir aplinkinių rajonų mokiniams pagal jų poreikius ir galimybes, suteikti asmeniui savarankiško ir aktyvaus gyvenimo pagrindus, padėti nuolat tobulinti savo gebėjimus tapti visaverčiu demokratinės visuomenės nariu, aktyviai dalyvaujančiu socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime.

3. Vertybės

3.1. Bendrystė:

 • esame bendruomenė kartu įgyvendinti gimnazijos viziją;
 • gebame bendradarbiauti su socialiniais partneriais, steigėju ir krašto bendruomene.

3.2. Tobulėjimas:

 • skatindami asmeninę ūgtį reflektyviai į(si)vertiname savo ir organizacijos veiklą;
 • kuriame dinamiškas ir atviras ugdymo(si) aplinkas.

3.3. Pagarba ir tolerancija:

 • esame bendruomenė, kurioje vyrauja dialogo ir susitarimų kultūra;
 • gerbiame kiekvieną bendruomenės narį, pripažįstame jo individualumą.

3.4. Lankstumas:

 • deriname tradicinį ir novatorišką mokymą(si);
 • ugdome šiuolaikinei visuomenei būtinas kompetencijas

4. Filosofija

Šviesk save, šviesk kitus, šviesk taip, kaip turi šviesti „Žiburys“!