Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė švietimo veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51; 20.2.3. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59; 20.2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;
 • kita apgyvendinimo veikla, kodas 55.90;
 • vaikų dienos priežiūros veikla, kodas 88.91;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • laikraščių leidyba, kodas 58.13;
 • televizijos programų rengimas ir transliavimas, kodas 60.20;
 • vairavimo mokyklų veikla, kodas 85.53.