Klasių vadovai

Klasė

Klasės vadovas

Klasės vadovo kabinetas

Klasės valandėlės kabinetas

Ia

Laima Raudonikienė

209

209

Ib

Jurgita Tamošiūnienė

203

203

Ic

Rūta Pūrienė

304

304

Id

Vilma Maliaukienė

201

201

IIa

Arturas Juočiūnas

002

002

IIb

Roma Ruočkienė

001

001

IIc

Dalia Šklėriūtė

003

003

IIIa

Olegas Batutis

005

005

IIIb

Irena Mažeikienė

308

308

IIIc

Rasa Kučinskienė

303

303

IVa

Živilė Jurkšienė

305

305

IVb

Ilona Rasimavičienė

T24

T24

IVc

Vytas Blekaitis

405

405

IVd

Audronė Ramančuckienė

T23

T23