Atestacijos komisija

Atestacijos komisija:
 
1. Irma Kačinauskienė, direktorė, komisijos pirmininkė
2. Vilija Juodsnukienė, istorijos mokytoja ekspertė, komisijos sekretorė
3. Olegas Batutis, fizinio ugdymo mokytojas ekspertas, komisijos narys
4. Živilė Jurkšienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, komisijos narė
5. Rūta Pūrienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, komisijos narė
6. Renata Pavlavičienė, Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė, komisijos narė
 
 
Atestacijos komisijos posėdžių datos:
2024 m. birželio 6 d. 14.30 val.
2024 m. lapkričio 22 d. 14.00 val.
 
 
Atestacijos komisija Atnaujinta Dydis
5 priedas. Pamokos vertinimo lentelė 2024-04-25 13:17:44 14.44 KB
2024-01-13 mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai 2024-04-25 13:17:44 87.81 KB
2024-03-14 Reikalavimų mokytojo kvalifikacijai aprašas 2024-04-25 13:17:44 59.86 KB
Prienų „Žiburio“ gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijos darbo reglamentas 2024-04-25 13:17:44 166.74 KB
Rekomendacijos 2024-04-25 13:17:44 1 MB
Priedas rekomendacijų 2024-04-25 13:17:44 1.95 MB
Dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kompetencijų aprašo patvirtinimo 137.79 KB
Atnaujinta: 2024-05-28