Turinio auditas

65%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
68 2024-06-16 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Mindaugas
80 2024-06-16 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mindaugas
124 2024-06-16 Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. (II pusmetis) Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mindaugas
126 2024-06-16 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mindaugas
202 2024-06-16 Renginių kalendorius Neutrali

Kalendoriaus funkcija

Mindaugas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-06-16 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
 

Mindaugas
35 2024-06-16 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Informacija pasenusi, prašome pateikti naujų mokslo metų ugdymo planą word formatu.

Mindaugas
134 2024-06-16 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Mindaugas
135 2024-06-16 Suaugusių ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Mindaugas
253 2024-06-16 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Mindaugas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
28 2024-06-16 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (soc. pedagogė ar pavaduotoja).

Reikia atnaujinti valgiaraščus bei kitus dokumentus, jeigu jie paseno.

 

Mindaugas
30 2024-06-16 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Mindaugas
81 2024-06-16 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus (tvarkaraščius, darbo tvarkos aprašą ir pan.)

Mindaugas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
11 2024-06-16 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome atsinaujinti tarybos sudėtį (mokslo metus ir lentelę).
 

Mindaugas
118 2024-06-16 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome atsinaujinti komisijos sąrašą (mokslo metus ir lentelę).

Mindaugas
170 2024-06-16 Gimnazijos tėvų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome atsinaujinti tarybos sudėtį (mokslo metus ir lentelę).

Mindaugas
172 2024-06-16 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome atnaujinti tarybos sąrašą (mokslo metus ir lentelę).

Mindaugas
222 2024-06-16 Gimnazijos mokinių seimas Bendrieji reikalavimai

Prašome atsinaujinti tarybos sudėtį (mokslo metus ir lentelę) bei prezidentą, jei pasikeitė.

Mindaugas
223 2024-06-16 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome atnaujinti tarybos sąrašą (mokslo metus ir lentelę).

Mindaugas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-06-16 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Mindaugas
4 2024-06-16 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome atsinaujinti mokytojų sąrašą (mokslo metus ir lentelę).

Mindaugas
87 2024-06-16 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome atsinaujinti techninio personalo sudėtį (metus ir lentelę)

 

Mindaugas
155 2024-06-16 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Mindaugas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
258 2024-06-16 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Mindaugas
53 2024-06-16 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Mindaugas
54 2024-06-16 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Mindaugas
55 2024-06-16 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, ataskaitas, įvykdytus, vykdomus, planuojamus pirkimus ir pan.
Arba pateikite nuorodą, kur galima būtų pasiekti šią informaciją.

Mindaugas
56 2024-06-16 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Mindaugas
83 2024-06-16 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Mindaugas
114 2024-06-16 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Mindaugas
145 2024-06-16 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Mindaugas
175 2024-06-16 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Mindaugas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
64 2024-06-16 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Mindaugas
79 2024-06-16 Apie gimnaziją Neutrali

Prašome pateikti įstaigos aprašymą, istoriją.

Mindaugas
116 2024-06-16 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Mindaugas
123 2024-06-16 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Mindaugas
133 2024-06-16 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Mindaugas
164 2024-06-16 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Mindaugas
171 2024-06-16 Priėmimas į gimnaziją Rekomendacija

Peržiūrėkite ar pateikta informacija nepasenusi?
Jei pasenusi - pateikite naują arba parašykite patys.

Šie priedai nepasiekiami

T3-08 1 priedas teritorijos

T3-08 2 priedas programos

T3-08 Priedas aprašas

Mindaugas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-06-16 2022-2023 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Mindaugas
1 2024-06-16 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Mindaugas
257 2024-06-16 Vadovų darbotvarkė Neutrali Mindaugas
259 2024-06-16 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Ar vykdote?

Mindaugas
260 2024-06-16 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Mindaugas
261 2024-06-16 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Mindaugas
6 2024-06-16 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Mindaugas
9 2024-06-16 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Mindaugas
12 2024-06-16 Pasiekimai Neutrali Mindaugas
19 2024-06-16 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Mindaugas
21 2024-06-16 Psichologas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
22 2024-06-16 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
23 2024-06-16 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
27 2024-06-16 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Mindaugas
32 2024-06-16 1,2% parama Neutrali Mindaugas
34 2024-06-16 Ugdymas Neutrali Mindaugas
41 2024-06-16 Projektinė veikla Rekomendacija Mindaugas
43 2024-06-16 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
44 2024-06-16 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
45 2024-06-16 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
46 2024-06-16 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Mindaugas
47 2024-06-16 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
52 2024-06-16 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
57 2024-06-16 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
62 2024-06-16 Gimnazija Neutrali Mindaugas
63 2024-06-16 Vizija, misija, vertybės, filosofija Neutrali Mindaugas
74 2024-06-16 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Sukelta kas buvo pas juos psl.

Mindaugas
77 2024-06-16 Versija neįgaliesiems Neutrali Mindaugas
78 2024-06-16 Svetainės medis Neutrali Mindaugas
82 2024-06-16 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Mindaugas
86 2024-06-16 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Mindaugas
104 2024-06-16 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
107 2024-06-16 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
115 2024-06-16 Gimnazijos simboliai Neutrali Mindaugas
125 2024-06-16 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali Mindaugas
129 2024-06-16 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Mindaugas
130 2024-06-16 Slapukų politika Neutrali Mindaugas
156 2024-06-16 Turinio auditas Neutrali Mindaugas
160 2024-06-16 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Mindaugas
161 2024-06-16 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėti pakoreguoti ačiū

Mindaugas
162 2024-06-16 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Mindaugas
163 2024-06-16 Savivalda Neutrali Mindaugas
165 2024-06-16 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Mindaugas
166 2024-06-16 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Mindaugas
168 2024-06-16 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Mindaugas
174 2024-06-16 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Mindaugas
177 2024-06-16 Bendrabutis Neutrali Mindaugas
178 2024-06-16 Gimnazijos veiklos įsivertinimas Neutrali Mindaugas
182 2024-06-16 Išorės vertinimo ataskaita Neutrali Mindaugas
183 2024-06-16 Tėvams Neutrali Mindaugas
184 2024-06-16 Gimnazijos klasės Neutrali Mindaugas
185 2024-06-16 I gimnazijos klasės Neutrali Mindaugas
186 2024-06-16 II gimnazijos klasės Neutrali Mindaugas
187 2024-06-16 III gimnazijos klasės Neutrali Mindaugas
188 2024-06-16 IV gimnazijos klasės Neutrali Mindaugas
189 2024-06-16 Kabinetų rodyklė Neutrali Mindaugas
190 2024-06-16 Klasių vadovai Neutrali Mindaugas
191 2024-06-16 Gimnazijos tėvų taryba Neutrali Mindaugas
193 2024-06-16 Informacija eksternams Neutrali Mindaugas
194 2024-06-16 Gimnazijos uniformos Neutrali

Reikia padėti šį psl kur reikia

Mindaugas
195 2024-06-16 Gimnazijai – 100 Neutrali

Padėk kur reikia, pakoreguok jei reikia ačiū

Pastabos turinyje

Mindaugas
196 2024-06-16 Jūsų parama – mūsų nuoširdus darbas Neutrali Mindaugas
197 2024-06-16 Gimnazijos 100-mečio proga – naujas logotipas Neutrali Mindaugas
198 2024-06-16 Prienų „Žiburio“ gimnazijos 100-mečiui artėjant: pasiruošimo darbai ir planuojami renginiai Neutrali Mindaugas
199 2024-06-16 100 užfiksuotų akimirkų – „Žiburio“ gimnazijos 100-mečiui Neutrali Mindaugas
200 2024-06-16 „Žiburio“ bendruomenė Gimnazijos dieną minėjo atidengdama skulptūrą, skirtą gimnazijos įkūrimo šimtmečiui ir P. Martišiui atminti Neutrali Mindaugas
201 2024-06-16 „Kuriame mokyklai“ – Prienų „Žiburio“ gimnazistų dailės ir technologijų darbų paroda Neutrali Mindaugas
203 2024-06-16 Aerobika I-IV klasės Neutrali Mindaugas
204 2024-06-16 Automobilizmo būrelis (I grupė) III-IV klasės Neutrali Mindaugas
205 2024-06-16 Bendravimo labirintai I-II klasės Neutrali Mindaugas
206 2024-06-16 Choras – muzikos klubas I-II kl. Neutrali Mindaugas
207 2024-06-16 Choras – muzikos klubas III-IV kl. Neutrali Mindaugas
208 2024-06-16 Debatų anglų kalba klubas I-IV klasės Neutrali Mindaugas
209 2024-06-16 Interaktyvi rusų kalba I-II klasės Neutrali Mindaugas
210 2024-06-16 Jaunųjų programuotojų būrelis I-IV klasės Neutrali Mindaugas
211 2024-06-16 Jaunųjų žurnalistų būrelis „Salve“ I-IV klasės Neutrali Mindaugas
212 2024-06-16 Kovinės savigynos būrelis I-II klasės Neutrali Mindaugas
213 2024-06-16 Krepšinio būrelis (jaunučiai) I-II klasės Neutrali Mindaugas
214 2024-06-16 Krepšinio būrelis (jaunučiai) III-IV klasės Neutrali Mindaugas
215 2024-06-16 Meno studija I-II klasės Neutrali Mindaugas
216 2024-06-16 Mokinių mokomoji verslo bendrovė I-II klasės Neutrali Mindaugas
217 2024-06-16 „Savanorystė – kelias į kitokį bendravimą“ I-II klasės Neutrali Mindaugas
218 2024-06-16 Finansinis raštingumas – kelias į atsakingą vartojimą I-IV klasės Neutrali Mindaugas
219 2024-06-16 Tinklinio būrelis (jaunučiai) I-II klasės Neutrali Mindaugas
220 2024-06-16 Tinklinio būrelis (jauniai) III-IV klasės Neutrali Mindaugas
221 2024-06-16 „Žiburio žinios“ III-IV klasės Neutrali Mindaugas
224 2024-06-16 CLIL for STEAM – integruotas inžinerinio dalyko ir kalbos mokymas Neutrali Mindaugas
225 2024-06-16 Parsifalis, legendų tyrinėtojas Neutrali Mindaugas
226 2024-06-16 TirAmISU projektas Neutrali Mindaugas
227 2024-06-16 Tarptautiniai projektai Neutrali Mindaugas
228 2024-06-16 HELP Handicap for Education And Learning Progress Neutrali Mindaugas
229 2024-06-16 Mainų programa su JAV Neutrali

Pežiūrėti pakoreguoti pagal save

Ne visi psl. atsidaro, gali mokyklos paklausti, gal turi info iš tų psl.

Culture Wheel
Integrated Learning Material
Mainai su University prep mokykla Sietle. 2014 m.
Our trip around Seattle (2016)
Tour to Seattle (2016)

Mindaugas
230 2024-06-16 Projektai Neutrali Mindaugas
231 2024-06-16 Baltijos jūros projektas Neutrali Mindaugas
232 2024-06-16 Lyderių laikas Neutrali Mindaugas
233 2024-06-16 Oral History Project Neutrali Mindaugas
234 2024-06-16 Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą Neutrali Mindaugas
235 2024-06-16 Energijos santarvė ir klimatas Neutrali Mindaugas
236 2024-06-16 Psichologinio saugumo užtikrinimo politika Neutrali Mindaugas
237 2024-06-16 Vairavimo mokykla Neutrali Mindaugas
238 2024-06-16 Muziejus Neutrali Mindaugas
239 2024-06-16 Wifi Neutrali Mindaugas
240 2024-06-16 Žiburio žinios Neutrali Mindaugas
242 2024-06-16 Laikraštis Salve Neutrali

Reikia patalpinti ši psl.

Mindaugas
243 2024-06-16 Tinklalaidė „Ilgoji pertrauka” Neutrali Mindaugas
244 2024-06-16 2020-2021 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Mindaugas
245 2024-06-16 2019-2020 m. m. gimnazistų pasiekimai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
246 2024-06-16 2018-2019 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Mindaugas
247 2024-06-16 2017-2018 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Mindaugas
248 2024-06-16 2016-2017 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Mindaugas
249 2024-06-16 Vilnius Tech (VGTU) klasė Neutrali Mindaugas
252 2024-06-16 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Mindaugas
254 2024-06-16 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Mindaugas
255 2024-06-16 2021-2022 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Mindaugas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
262 2024-06-16 Home page Neutrali Mindaugas
263 2024-06-16 Areas of activities Neutrali Mindaugas
264 2024-06-16 Services Neutrali Mindaugas
265 2024-06-16 Gymnasium Neutrali Mindaugas
266 2024-06-16 Contacts Neutrali Mindaugas
267 2024-06-16 Non-formal education Neutrali Mindaugas
268 2024-06-16 Administration Neutrali Mindaugas
269 2024-06-16 Specialists Neutrali Mindaugas
270 2024-06-16 Teachers Neutrali Mindaugas
271 2024-06-16 Employees Neutrali Mindaugas
272 2024-06-16 Structure diagram Neutrali Mindaugas
273 2024-06-16 Admission to our school Neutrali Mindaugas
274 2024-06-16 Project activities Neutrali Mindaugas
275 2024-06-16 Dormitory Neutrali Mindaugas
276 2024-06-16 1.2% support Neutrali Mindaugas
277 2024-06-16 Mokiniams Neutrali Mindaugas
278 2024-06-16 Pasiekimų patikrinimai Neutrali Mindaugas
279 2024-06-16 Egzaminai, tarpiniai patikrinimai Neutrali Mindaugas
280 2024-06-16 Mokytojams Neutrali Mindaugas
281 2024-06-16 Valstybinės kalbos egzaminas Neutrali Mindaugas
282 2024-06-16 „Erasmus“ akreditacija Neutrali Mindaugas
283 2024-06-16 Dalyvaujamasis biudžetas Prienų „Žiburio“ gimnazijoje Neutrali Mindaugas
284 2024-06-16 Atestacijos komisija Neutrali Mindaugas
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
256 2024-06-16 2022-2023 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Mindaugas
1 2024-06-16 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Mindaugas
257 2024-06-16 Vadovų darbotvarkė Neutrali Mindaugas
2 2024-06-16 Administracija Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys administracijos bei pagalbiniai darbuotojai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

--------------------

Pateikite administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):

Nuotraukas - direktoriui.
Nuotraukas kitiems adm. darbuotojams - neprivaloma, bet rekomenduojame.
Metines vadovo veiklos ataskaitas - direktoriui.
Gyvenimo aprašymus (CV) - visiems.
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):
Pareigybės aprašus - visiems.
Kontaktinį telefono numerį - visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.
Nuotraukas ​​​​​​​- neprivaloma, bet rekomenduojame.

Mindaugas
258 2024-06-16 Dažniausiai užduodami klausimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Dažniausiai užduodami klausimai“ turi būti pateikiami asmenų dažniausiai užduodami su įstaigos kompetencija susiję klausimai ir atsakymai į juos.

Mindaugas
259 2024-06-16 Konsultavimasis su visuomene Bendrieji reikalavimai

Ar vykdote?

Mindaugas
4 2024-06-16 Mokytojai Bendrieji reikalavimai

Prašome atsinaujinti mokytojų sąrašą (mokslo metus ir lentelę).

Mindaugas
260 2024-06-16 Pranešėjų apsauga Bendrieji reikalavimai Mindaugas
261 2024-06-16 Lėšos veiklai viešinti Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Lėšos veiklai viešinti“ pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje įstaigos skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias įstaiga sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Mindaugas
6 2024-06-16 Struktūra ir kontaktinė informacija Neutrali Mindaugas
262 2024-06-16 Home page Neutrali Mindaugas
263 2024-06-16 Areas of activities Neutrali Mindaugas
264 2024-06-16 Services Neutrali Mindaugas
9 2024-06-16 Komisijos ir darbo grupės Bendrieji reikalavimai Mindaugas
265 2024-06-16 Gymnasium Neutrali Mindaugas
266 2024-06-16 Contacts Neutrali Mindaugas
11 2024-06-16 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome atsinaujinti tarybos sudėtį (mokslo metus ir lentelę).
 

Mindaugas
267 2024-06-16 Non-formal education Neutrali Mindaugas
12 2024-06-16 Pasiekimai Neutrali Mindaugas
268 2024-06-16 Administration Neutrali Mindaugas
269 2024-06-16 Specialists Neutrali Mindaugas
270 2024-06-16 Teachers Neutrali Mindaugas
271 2024-06-16 Employees Neutrali Mindaugas
272 2024-06-16 Structure diagram Neutrali Mindaugas
273 2024-06-16 Admission to our school Neutrali Mindaugas
18 2024-06-16 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.
 

Mindaugas
274 2024-06-16 Project activities Neutrali Mindaugas
19 2024-06-16 Pagalba mokiniams ir tėvams Bendrieji reikalavimai Mindaugas
275 2024-06-16 Dormitory Neutrali Mindaugas
276 2024-06-16 1.2% support Neutrali Mindaugas
21 2024-06-16 Psichologas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
277 2024-06-16 Mokiniams Neutrali Mindaugas
22 2024-06-16 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
278 2024-06-16 Pasiekimų patikrinimai Neutrali Mindaugas
23 2024-06-16 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
279 2024-06-16 Egzaminai, tarpiniai patikrinimai Neutrali Mindaugas
280 2024-06-16 Mokytojams Neutrali Mindaugas
281 2024-06-16 Valstybinės kalbos egzaminas Neutrali Mindaugas
282 2024-06-16 „Erasmus“ akreditacija Neutrali Mindaugas
27 2024-06-16 Paslaugos Bendrieji reikalavimai Mindaugas
283 2024-06-16 Dalyvaujamasis biudžetas Prienų „Žiburio“ gimnazijoje Neutrali Mindaugas
28 2024-06-16 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį (soc. pedagogė ar pavaduotoja).

Reikia atnaujinti valgiaraščus bei kitus dokumentus, jeigu jie paseno.

 

Mindaugas
284 2024-06-16 Atestacijos komisija Neutrali Mindaugas
30 2024-06-16 Patalpų nuoma Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Mindaugas
32 2024-06-16 1,2% parama Neutrali Mindaugas
34 2024-06-16 Ugdymas Neutrali Mindaugas
35 2024-06-16 Ugdymo organizavimas Bendrieji reikalavimai

Informacija pasenusi, prašome pateikti naujų mokslo metų ugdymo planą word formatu.

Mindaugas
41 2024-06-16 Projektinė veikla Rekomendacija Mindaugas
43 2024-06-16 Aktualu mokiniams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
44 2024-06-16 Aktualu mokytojams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
45 2024-06-16 Aktualu tėvams Neutrali

Čia savo nuožiūra galėsite susidėti aktualiausią navigaciją kiekvienai interesantų grupei.

Mindaugas
46 2024-06-16 Administracinė informacija Bendrieji reikalavimai Mindaugas
47 2024-06-16 Nuostatai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
52 2024-06-16 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
53 2024-06-16 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Mindaugas
54 2024-06-16 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti.

Mindaugas
55 2024-06-16 Viešieji pirkimai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti su viešaisiais pirkimais susijusius dokumentus, ataskaitas, įvykdytus, vykdomus, planuojamus pirkimus ir pan.
Arba pateikite nuorodą, kur galima būtų pasiekti šią informaciją.

Mindaugas
56 2024-06-16 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti korupcijos prevencijos tvarkos aprašą bei kitus susijusius dokumentus.

Mindaugas
57 2024-06-16 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai Mindaugas
62 2024-06-16 Gimnazija Neutrali Mindaugas
63 2024-06-16 Vizija, misija, vertybės, filosofija Neutrali Mindaugas
64 2024-06-16 Gimnazijos himnas Neutrali

Ar turite himną?
Jei taip, prašome pateikti įstaigos himno žodžius, nurodyti himno autorių.
Taip pat, jei turite, pateikite himną audio ir/ar video formatu.

Mindaugas
68 2024-06-16 Tvarkaraščiai Neutrali

Ar skelbiate tvarkaraščius?
Jei taip, prašome pateikti naujausio pusmečio tvarkaraščius arba nuorodą, per kurią tvarkaraščius galima pasiekti kitoje sistemoje.

Mindaugas
74 2024-06-16 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriuje „Nuorodos“ turi būti pateikiamos nuorodos į kitų susijusių įstaigų, įstaigos padalinių, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetaines.

Sukelta kas buvo pas juos psl.

Mindaugas
77 2024-06-16 Versija neįgaliesiems Neutrali Mindaugas
78 2024-06-16 Svetainės medis Neutrali Mindaugas
79 2024-06-16 Apie gimnaziją Neutrali

Prašome pateikti įstaigos aprašymą, istoriją.

Mindaugas
80 2024-06-16 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mindaugas
81 2024-06-16 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus (tvarkaraščius, darbo tvarkos aprašą ir pan.)

Mindaugas
82 2024-06-16 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Mindaugas
83 2024-06-16 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai

Ar įstaigoje yra laisvų darbo vietų?
Jei taip, prašome pateikti darbo skelbimą, jei ne - taip ir parašykite, tai reikia nurodyti.

Mindaugas
86 2024-06-16 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai Mindaugas
87 2024-06-16 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome atsinaujinti techninio personalo sudėtį (metus ir lentelę)

 

Mindaugas
104 2024-06-16 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
107 2024-06-16 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
114 2024-06-16 Civilinė sauga Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti civilinės saugos dokumentus - planus, tvarkos aprašus ir pan.
Tai yra reikalvimas ne švietimo įstaigai, o pastatui.

Mindaugas
115 2024-06-16 Gimnazijos simboliai Neutrali Mindaugas
116 2024-06-16 Tradiciniai renginiai Neutrali

Prašome pateikti naujausių metų tradicinių įstaigos (bendruomenės) renginių ir švenčių tvarkaraštį.

Mindaugas
118 2024-06-16 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome atsinaujinti komisijos sąrašą (mokslo metus ir lentelę).

Mindaugas
123 2024-06-16 Bendradarbiavimas Neutrali

Čia galite parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t.

Mindaugas
124 2024-06-16 Pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m. m. (II pusmetis) Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mindaugas
125 2024-06-16 Konsultacijų teikimo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. Neutrali Mindaugas
126 2024-06-16 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021/2022 m. m. Neutrali

Sutvarkyti, kai gausime informaciją ar skelbia tvarkaraščius ir juos pateiks.

Mindaugas
129 2024-06-16 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Mindaugas
130 2024-06-16 Slapukų politika Neutrali Mindaugas
133 2024-06-16 Ugdymo aplinka Neutrali

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Mindaugas
134 2024-06-16 Vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Mindaugas
135 2024-06-16 Suaugusių ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Mindaugas
145 2024-06-16 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Mindaugas
155 2024-06-16 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėkite ar visi dirbantys specialistai suvesti.
Galbūt kažkurie nebedirba ir reikia išimti?

Pateikite visų dirbančių specialistų:
Vardą, pavardę
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Nuotrauką (neprivaloma, bet rekomenduojame)

Mindaugas
156 2024-06-16 Turinio auditas Neutrali Mindaugas
160 2024-06-16 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai Mindaugas
161 2024-06-16 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Peržiūrėti pakoreguoti ačiū

Mindaugas
162 2024-06-16 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai Mindaugas
163 2024-06-16 Savivalda Neutrali Mindaugas
164 2024-06-16 About us Rekomendacija

Čia galite parašyti trumpą mokyklos pristatyma anglų kalba, jeigu tai yra aktualu.
Jeigu ne - informuokite.

Mindaugas
165 2024-06-16 Biblioteka Bendrieji reikalavimai Mindaugas
166 2024-06-16 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Rekomendacija Mindaugas
168 2024-06-16 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai Mindaugas
170 2024-06-16 Gimnazijos tėvų taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome atsinaujinti tarybos sudėtį (mokslo metus ir lentelę).

Mindaugas
171 2024-06-16 Priėmimas į gimnaziją Rekomendacija

Peržiūrėkite ar pateikta informacija nepasenusi?
Jei pasenusi - pateikite naują arba parašykite patys.

Šie priedai nepasiekiami

T3-08 1 priedas teritorijos

T3-08 2 priedas programos

T3-08 Priedas aprašas

Mindaugas
172 2024-06-16 Metodinė taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome atnaujinti tarybos sąrašą (mokslo metus ir lentelę).

Mindaugas
174 2024-06-16 Metodinės grupės Bendrieji reikalavimai

Ar tokių turite?
Jei taip, prašome pateikti kokios tai grupės bei:
Grupių narių vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Pareigas grupėje.
Grupės funkcijas.
Su grupe susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Mindaugas
175 2024-06-16 Ūkio subjektų priežiūra Bendrieji reikalavimai

Ar turite informacijos šiam punktui?

Mindaugas
177 2024-06-16 Bendrabutis Neutrali Mindaugas
178 2024-06-16 Gimnazijos veiklos įsivertinimas Neutrali Mindaugas
182 2024-06-16 Išorės vertinimo ataskaita Neutrali Mindaugas
183 2024-06-16 Tėvams Neutrali Mindaugas
184 2024-06-16 Gimnazijos klasės Neutrali Mindaugas
185 2024-06-16 I gimnazijos klasės Neutrali Mindaugas
186 2024-06-16 II gimnazijos klasės Neutrali Mindaugas
187 2024-06-16 III gimnazijos klasės Neutrali Mindaugas
188 2024-06-16 IV gimnazijos klasės Neutrali Mindaugas
189 2024-06-16 Kabinetų rodyklė Neutrali Mindaugas
190 2024-06-16 Klasių vadovai Neutrali Mindaugas
191 2024-06-16 Gimnazijos tėvų taryba Neutrali Mindaugas
193 2024-06-16 Informacija eksternams Neutrali Mindaugas
194 2024-06-16 Gimnazijos uniformos Neutrali

Reikia padėti šį psl kur reikia

Mindaugas
195 2024-06-16 Gimnazijai – 100 Neutrali

Padėk kur reikia, pakoreguok jei reikia ačiū

Pastabos turinyje

Mindaugas
196 2024-06-16 Jūsų parama – mūsų nuoširdus darbas Neutrali Mindaugas
197 2024-06-16 Gimnazijos 100-mečio proga – naujas logotipas Neutrali Mindaugas
198 2024-06-16 Prienų „Žiburio“ gimnazijos 100-mečiui artėjant: pasiruošimo darbai ir planuojami renginiai Neutrali Mindaugas
199 2024-06-16 100 užfiksuotų akimirkų – „Žiburio“ gimnazijos 100-mečiui Neutrali Mindaugas
200 2024-06-16 „Žiburio“ bendruomenė Gimnazijos dieną minėjo atidengdama skulptūrą, skirtą gimnazijos įkūrimo šimtmečiui ir P. Martišiui atminti Neutrali Mindaugas
201 2024-06-16 „Kuriame mokyklai“ – Prienų „Žiburio“ gimnazistų dailės ir technologijų darbų paroda Neutrali Mindaugas
202 2024-06-16 Renginių kalendorius Neutrali

Kalendoriaus funkcija

Mindaugas
203 2024-06-16 Aerobika I-IV klasės Neutrali Mindaugas
204 2024-06-16 Automobilizmo būrelis (I grupė) III-IV klasės Neutrali Mindaugas
205 2024-06-16 Bendravimo labirintai I-II klasės Neutrali Mindaugas
206 2024-06-16 Choras – muzikos klubas I-II kl. Neutrali Mindaugas
207 2024-06-16 Choras – muzikos klubas III-IV kl. Neutrali Mindaugas
208 2024-06-16 Debatų anglų kalba klubas I-IV klasės Neutrali Mindaugas
209 2024-06-16 Interaktyvi rusų kalba I-II klasės Neutrali Mindaugas
210 2024-06-16 Jaunųjų programuotojų būrelis I-IV klasės Neutrali Mindaugas
211 2024-06-16 Jaunųjų žurnalistų būrelis „Salve“ I-IV klasės Neutrali Mindaugas
212 2024-06-16 Kovinės savigynos būrelis I-II klasės Neutrali Mindaugas
213 2024-06-16 Krepšinio būrelis (jaunučiai) I-II klasės Neutrali Mindaugas
214 2024-06-16 Krepšinio būrelis (jaunučiai) III-IV klasės Neutrali Mindaugas
215 2024-06-16 Meno studija I-II klasės Neutrali Mindaugas
216 2024-06-16 Mokinių mokomoji verslo bendrovė I-II klasės Neutrali Mindaugas
217 2024-06-16 „Savanorystė – kelias į kitokį bendravimą“ I-II klasės Neutrali Mindaugas
218 2024-06-16 Finansinis raštingumas – kelias į atsakingą vartojimą I-IV klasės Neutrali Mindaugas
219 2024-06-16 Tinklinio būrelis (jaunučiai) I-II klasės Neutrali Mindaugas
220 2024-06-16 Tinklinio būrelis (jauniai) III-IV klasės Neutrali Mindaugas
221 2024-06-16 „Žiburio žinios“ III-IV klasės Neutrali Mindaugas
222 2024-06-16 Gimnazijos mokinių seimas Bendrieji reikalavimai

Prašome atsinaujinti tarybos sudėtį (mokslo metus ir lentelę) bei prezidentą, jei pasikeitė.

Mindaugas
223 2024-06-16 Darbo taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome atnaujinti tarybos sąrašą (mokslo metus ir lentelę).

Mindaugas
224 2024-06-16 CLIL for STEAM – integruotas inžinerinio dalyko ir kalbos mokymas Neutrali Mindaugas
225 2024-06-16 Parsifalis, legendų tyrinėtojas Neutrali Mindaugas
226 2024-06-16 TirAmISU projektas Neutrali Mindaugas
227 2024-06-16 Tarptautiniai projektai Neutrali Mindaugas
228 2024-06-16 HELP Handicap for Education And Learning Progress Neutrali Mindaugas
229 2024-06-16 Mainų programa su JAV Neutrali

Pežiūrėti pakoreguoti pagal save

Ne visi psl. atsidaro, gali mokyklos paklausti, gal turi info iš tų psl.

Culture Wheel
Integrated Learning Material
Mainai su University prep mokykla Sietle. 2014 m.
Our trip around Seattle (2016)
Tour to Seattle (2016)

Mindaugas
230 2024-06-16 Projektai Neutrali Mindaugas
231 2024-06-16 Baltijos jūros projektas Neutrali Mindaugas
232 2024-06-16 Lyderių laikas Neutrali Mindaugas
233 2024-06-16 Oral History Project Neutrali Mindaugas
234 2024-06-16 Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą Neutrali Mindaugas
235 2024-06-16 Energijos santarvė ir klimatas Neutrali Mindaugas
236 2024-06-16 Psichologinio saugumo užtikrinimo politika Neutrali Mindaugas
237 2024-06-16 Vairavimo mokykla Neutrali Mindaugas
238 2024-06-16 Muziejus Neutrali Mindaugas
239 2024-06-16 Wifi Neutrali Mindaugas
240 2024-06-16 Žiburio žinios Neutrali Mindaugas
242 2024-06-16 Laikraštis Salve Neutrali

Reikia patalpinti ši psl.

Mindaugas
243 2024-06-16 Tinklalaidė „Ilgoji pertrauka” Neutrali Mindaugas
244 2024-06-16 2020-2021 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Mindaugas
245 2024-06-16 2019-2020 m. m. gimnazistų pasiekimai Bendrieji reikalavimai Mindaugas
246 2024-06-16 2018-2019 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Mindaugas
247 2024-06-16 2017-2018 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Mindaugas
248 2024-06-16 2016-2017 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Mindaugas
249 2024-06-16 Vilnius Tech (VGTU) klasė Neutrali Mindaugas
252 2024-06-16 Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Neutrali Mindaugas
253 2024-06-16 Pagrindinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Mindaugas
254 2024-06-16 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Mindaugas
255 2024-06-16 2021-2022 m. m. gimnazistų pasiekimai Neutrali Mindaugas