HELP Handicap for Education And Learning Progress


Susitikimas, kuris buvo atidėtas metams dėl pandemijos, įvyko

2021 m. gegužės 25 – 31 dienomis Prienų „Žiburio“ gimnazija organizavo ketvirtąjį, finalinį, nuotolinį Erasmus + projekto HELP (Handicap for Education and Learning Progress) susitikimą.

Projekto partneriai – mokyklos iš Bulgarijos, Italijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Susitikimo tikslas – pasidalinti gerąja mokyklų patirtimi, kaip padedame mokiniams su negalia integruotis į mokymosi procesą, ir išsiaiškinti mokinių su negalia problemas ir sunkumus. Projekte dalyvavo gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė, projekto koordinatorė Jūratė Grybauskienė, IT specialistas Mindaugas Račaitis, mokytojai – Jurgita Barkauskienė, Snieguolė Milušauskienė, Ilona Rasimavičienė, mokiniai – Lukas Barkauskas, Gustas Mickevičius, Arnas Rasimavičius, Joris Mitkevičius, Gabija Janukėnaitė. Projekto susitikimo metu dalyviai pristatė savo šalis, miestus bei mokyklas, analizavo anketų atsakymus, teikė išvadas ir rekomendacijas, kaip būtų galima padėti mokiniams su negalia, kokios priemonės galėtų prisidėti prie mokymosi progreso. Mokytojai pasidalijo priemonėmis ir būdais, padedančiais mokiniams su negalia lengviau integruotis mokykloje.

Susitikimo partneriai dalyvavo virtualioje konferencijoje, kurios metu pranešimus skaitė Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Belenavičienė, psichologės Aušrinė Diksaitė ir Andrijana Šležaitė. Projekto partneriai dalyvavo Vilniaus universiteto studento Liudviko Juodsnukio suorganizuotoje virtualioje kelionėje po Lietuvos praeitį ir dabartį. Projektą vainikavo visų šalių projektinių susitikimų ataskaitų pristatymai.

Projekto dalyviai džiaugėsi, kad projektas praplėtė akiratį, suteikė galimybę geriau pažinti sunkumus, su kuriais susiduria mokiniai su negalia, ir būdus, kaip palengvinti mokinių su negalia integraciją mokykloje.

Gabija Janukėnaitė, III d kl. mokinė

Susitikimas, kuris buvo atidėtas metams dėl pandemijos, įvyko! (informacija svetainėje www.gyvenimas.eu)


Projektinis susitikimas Italijoje

Lapkričio 11- 16 dienomis mūsų mokyklos komanda, kurią sudarė gimnazistės Gabija Kuncaitė, Ieva Stankevičiūtė, Auksė Bartuškaitė, Ignas Malinauskas, direktorė Irma Kačinauskienė, mokytoja Ilona Rasimavičienė, dalyvavo Erasmus+ projekte „HELP: Handicap for Education and Learning Progress“ („PAGALBA: specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų integracija švietimo ir mokymosi pažangai“) Cittanovos mieste, Italijoje. Tai trečiasis projekto susitikimas, pirmieji du vyko Prancūzijoje ir Bulgarijoje, kur taip pat dalyvavo mūsų mokyklos komandos.

Projekto dalyviai pristatinėjo savo įžvalgas apie specialiųjų ugdymosi poreikių vaikus  ir jų mokymą(si) savo mokyklose ir šalyse, klausėsi paskaitos „Neįgalumas ir integracija Italijos mokyklose“ („Disability and Integration in Italian schools“), kurią vedė profesorius psichologas Alessandro Petronio, visos komandos dirbo grupėse, atsakinėjo į profesoriaus pateiktus klausimus, pristatė savo nuomonę.

Rosarno mieste Meno terapijos centre (Art Therapy Centre) aplankėme ir stebėjome meno terapijos užsiėmimą neįgaliems ir specialiųjų poreikių vaikams, taip pat lankėmės Polistenos miesto „Arcobaleno“ įstaigoje, kurioje savanoriai vykdo įvairias veiklas kartu su neįgaliaisiais žmonėmis.

Projekto dalyviai ne tik buvo supažindinti su Kalabrijos regiono kultūrinėmis, meninėmis vertybėmis, bet ir mokėsi folklorinių šokiais, žavėjosi gamtovaizdžiais, aplankė Locri archeologijos muziejų, Magna Graecia Nacionalinį muziejų, žinomiausias ir seniausias šio krašto katedras.

Ketvirtasis, baigiamasis, projekto dalyvių susitikimas įvyks mūsų mokykloje pavasarį, kovo 30 d. – balandžio 4 d.

Ilona Rasimavičienė, dailės mokytoja metodininkė
Nuotraukos iš asmeninių archyvų

Projekto HELP antrasis susitikimas Bulgarijoje (informacija svetainėje www.gyvenimas.eu)


Projekto HELP antrasis susitikimas Bulgarijoje

Balandžio 8 – 13 dienomis Prienų ,,Žiburio‘‘ gimnazijos mokiniai (Gustas Mickevičius, Joris Mitkevičius, Lukas Barkauskas, Gabija Janukėnaitė), lydimi mokytojų Jurgitos Barkauskienės ir Snieguolės Vanžodienės, viešėjo Bulgarijoje, kur vyko projekto HELP (HANDICAP FOR EDUCATION AND LEARNING PROGRESS) susitikimas. Tai jau antrasis šio projekto susitikimas, kuriame dalyvavo partneriai iš Prancūzijos, Bulgarijos, Italijos ir Lietuvos. Projekto tikslas – susipažinti su mokiniais, turinčiais mokymosi sunkumų, ir suprasti jų kasdienio gyvenimo iššūkius. Kelionės metu gimnazistai gavo puikią progą pažinti neįgaliųjų pasaulį iš arčiau, įgauti naujų žinių, pristatė savo surinktą medžiagą apie įvairias negalias. Juk pažinimas ir žinojimas pirmasis žingsnis tolerancijos ir supratimo link. Kelionės metu stebėjome mokinių, turinčių negalią, vaidinimus, aplankėme Kulos miestelio neįgaliųjų namus, mokytojai dalijosi patirtimi, kaip padėti mokiniams, turintiems ugdymosi sunkumų.
Gimnazistai gyveno Bulgarijos mokinių šeimose, todėl galėjo susirasti draugų, pažinti svetimą kultūrą. Be to, mums, lygumų krašto žmonėms, buvo įdomios ir net egzotiškos ekskursijos po Maguros uolą, Belogradicho akmenis.Kitas projekto HELP susitikimas Italijoje 2019 – ųjų m. rudenį. Važiuos kita mokinių ir mokytojų grupė, kuri toliau aiškinsis, kaip mokykloje palengvinti neįgaliųjų integraciją.

I kl. mokinė Gabija Janukėnaitė ir mokytoja S. Vanžodienė
Nuotraukos iš asmeninių archyvo

„Žiburio“ gimnazija – Erasmus + HELP projekto dalyvė (informacija svetainėje www.gyvenimas.eu)


Prienų „Žiburio“ gimnazija Erasmus + HELP projekto dalyvė

Šiais metais Prienų „Žiburio“ gimnazija dalyvauja projekte Erasmus + HELP ( Handicap for Education and Learning Process ). Projekto partneriai – mokyklos iš Bulgarijos, Italijos, Prancūzijos ir Lietuvos. Pirmasis susitikimas įvyko 2018 m. gruodžio 10 – 15 dienomis Langono mieste, Prancūzijoje. Į susitikimą vyko projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Jūratė Grybauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė, mokiniai – Gerda Minajevaitė, Arnas Rasimavičius, Paulina Šaltytė ir Monika Vaitkevičiūtė.

Šio projekto tikslas – žmonių su negalia integracija visuomenėje. Pirmojo susitikimo metu buvo sukurtas projekto logotipas bei apibrėžta neįgalumo sąvoka. Smagu, kad Arno logotipas buvo pripažintas geriausiu ir tapo projekto logotipu. Prancūzijoje įgijome naujų patirčių: mokėmės gestų kalbos, susitikome su dailininku, kuris neturi nei kojų, nei rankų, bet nuostabiai tapo burna, aplankėme specialiųjų poreikių mokyklą, kurioje žaidėme krepšinį sėdėdami specialiuose vežimėliuose, kopėme į aukščiausią smėlio kopą Europoje.

Kitas susitikimas vyks 2019 metais balandžio mėnesį Bulgarijoje. Jame taip pat dalyvaus du mokytojai ir keturi mokiniai iš Prienų „Žiburio“ gimnazijos.

Gerda Minajevaitė, III klasės mokinė
Nuotraukos iš asmeninių archyvų