Prienų „Žiburio“ gimnazijos 100-mečiui artėjant: pasiruošimo darbai ir planuojami renginiai

2018-aisiais metais Prienų „Žiburio“ gimnazija švęs garbingą 100 metų sukaktį. 100 metų ,,Žiburio“ gimnazijai yra ir daug, ir mažai. Daug, nes gimnazija išaugino gausų būrį žymių žmonių, kurie garsina ne tik Prienų ,,Žiburio“ gimnaziją ir Prienų kraštą, bet ir Lietuvą. Būti šio svarbaus istorinio įvykio liudininku ir kūrėju kiekvienam gimnazistui, mokytojui, bendruomenės nariui – be galo svarbus įvykis. Planuose yra numatyta labai daug sportinių renginių, respublikinių konkursų, tokių kaip Jaunųjų matematikų konkursas ,,Žiburys“, mokyklinių laikraščių leidėjų konferencija, kalbinių darbų konkursas, netgi tradicinis abiturientų organizuojamas „Protų mūšis“ bus skirtas ,,Žiburio“ gimnazijos 100–mečiui.

Kalbiname Prienų „Žiburio“ gimnazijos direktorę Irmą Kačinauskienę.

Kokiais dar renginiais, darbais planuojama įamžinti šią sukaktį?

Renginių numatyta labai daug. 100–mečiui pradėjome ruoštis šių metų pradžioje, kada paskelbėme konkursą, kad atrinktume žymius gimnazijos žmones, kurių vardais galėtume pavadinti tam tikrus kabinetus. Išrinkome penkias erdves, kuriose puikuosis šių žmonių atminimas: 301 lietuvių kalbos kabinetas bus skirtas poetui Justinui Marcinkevičiui, 305 lietuvių kalbos kabinetas – kalbininkui Jonui Kazlauskui, 205 istorijos kabinetas – partizanui mokytojui Juozui Stravinskui, skaitykla – filosofui Antanui Maceinai–Jasmantui, aktų salė – gimnazijos įkūrėjui kunigui Peliksui Martišiui. Siekiame, kad kiti suprastų, kodėl būtent šie žmonės yra tokie svarbūs ne tik mūsų gimnazijai, bet ir visai Lietuvai. Kabinetai jau pradėti projektuoti, renkama medžiaga, galvojama, kaip juos įrengti, nes juose turėtų atsispindėti šių žmonių pasiekimai, dvasia. Už kabinetų dizainą, lėšų, rėmėjų paiešką yra atsakingi juose dirbantys mokytojai. Erdvės bus atidarytos 2018–ųjų gegužės 5 dieną.
2018–ųjų vasario 2–ąją, Gimnazijos dieną, planuojama atidengti skulptūrą gimnazijos įkūrėjui kunigui Peliksui Martišiui atminti. Ji stovės priešais ,,Žiburio“ gimnaziją. Džiaugiamės, kad šį darbą atlikti apsiėmė drožėjas Algimantas Sakalauskas. Esame labai dėkingi Prienų miškų urėdijai, kuri parūpins ąžuolo drožiamai skulptūrai.
Suderinta su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialiniu departamentu, kad pavasarį būtų atidengta memorialinė lenta 1946–aisiais žuvusiems mokytojams ir mokiniams.
Ruošiamasi padaryti labai didelį darbą – išleisti knygą ,,100 metų – 100 asmenybių“: yra suburta komanda, kuriai vadovauja lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Nijolė Šervenikaitė. Knygoje turėtų būti kalbama apie tuos, kurie yra padarę labai daug išskirtinių darbų. Nors išskirti žmones yra labai sunku, nes kiekvienas yra svarbus ir kiekvieno darbas yra prasmingas.
Taip pat norėčiau paminėti, kad 2018 metais spalio 20 dieną visus garbingus svečius – buvusius žymiausius žiburiečius – pasikviesime į Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos 100–mečio minėjimo šventę.
Apibendrindama galėčiau pasakyti, kad yra labai daug susitarimų, tačiau visi jie dar koreguojami, derinami.

Ką norėtumėte pasakyti visiems žmonėms, kurie padeda ruošiantis šventei?

Jiems visiems noriu tarti labai nuoširdų ačiū už tai, kad yra labai iniciatyvūs ir neabejingi ,,Žiburio“ gimnazijai, nes darbo įdėti reikės labai daug. Tikrai nei vienam žmogui nepasakiau: ,,Tu privalai ateiti“, žmonės susibūrė patys.

Vasarą internetinėje gimnazijos svetainėje buvo pateikta anketa buvusiems gimnazijos mokiniams. Kaip sekėsi prakalbinti buvusius mokytojus, kurie jau yra pensinio amžiaus?

Anketos duomenis tvarko mokytoja Nijolė Šervenikaitė ir IT specialistas Mindaugas Račaitis. Mano žiniomis, sulaukėme apie 120 anketų: tai yra labai nedaug, nes gimnazija išleido tikrai ne vieną šimtą mokinių. O buvusius mokytojus, kurie neturi galimybės užpildyti internetinės anketos, aplankė gimnazijos muziejaus darbuotoja Ramutė Vilkienė ir apklausė. Džiaugiamės, kad anketas iš buvusių mokytojų jau baigiame surinkti.

Kaip prie gimnazijos 100–mečio minėjimo gali prisidėti patys mokiniai?

Visada laukiame pasiūlymų, idėjų, kurias galėtume įgyvendinti, kad gimnazijos 100-metis būtų paminėtas kuo įsimintiniau. Taip pat laukiame mokinių savanorių, kurie laisvu laiku galėtų ateiti į gimnazijos muziejų padėti susisteminti istorinę medžiagą apie ,,Žiburio“ gimnaziją.


Eglė Zujūtė
Nuotrauka Miglės Buzaitės