„Žiburio“ bendruomenė Gimnazijos dieną minėjo atidengdama skulptūrą, skirtą gimnazijos įkūrimo šimtmečiui ir P. Martišiui atminti

Vasario 2 dieną, penktadienį, Prienų „Žiburio“ gimnazijoje paminėta Gimnazijos diena, skirta gimnazijos įkūrimo 100-mečiui. Gimnazijos diena prasidėjo Šv. Mišiomis Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje, skirtomis gimnazijos įkūrėjui ir pirmajam jos direktoriui Peliksui Martišiui atminti.
Po Šv. Mišių bendruomenės nariai ir svečiai susirinko į skulptūros, skirtos „Žiburio“ gimnazijos šimtmečiui ir P. Martišiui atminti, atidengimą mokyklos kiemelyje. Šventėje dalyvavo savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas ir gimnazijos kuratorė Renata Pavlavičienė, P. Martišiaus giminaičiai J. Prūsaitis su žmona, buvę mokytojai bei kiti garbūs svečiai. Drožėjas A. Sakalauskas, vienas iš žymiausių dabartinių Lietuvos tautodailininkų, gimnazijai gražios sukakties proga nemokamai išdrožė skulptūrą, kuriai ąžuolą padovanojo Prienų miškų urėdija. Skulptūros autorius A. Sakalauskas priminė, jog „Žiburio“ gimnazija yra mūsų krašto žiburys, nešantis šviesą ne vienai prieniečių kartai, todėl neatsitiktinai jos viršūnėje pavaizduota Aušrinė. Mokyklos direktorė Irma Kačinauskienė skulptūros atidengimo ceremonijos metu kalbėjo, jog privalu žinoti savo istoriją ir šaknis, todėl ir gimė idėja įamžinti Pelikso Martišiaus atminimą, įprasminti jo ir visų kitų žmonių per šimtą metų nuveiktus darbus. Meras Alvydas Vaicekauskas priminė, kad gimnazijos jubiliejus sutampa su valstybės atkūrimo 100-mečiu. GMS prezidentė Goda Lukoševičiūtė kvietė neužmiršti, kad yra svarbu jaunam žmogui dalyvauti ir šiandienos gyvenime.
Trečios pamokos metu I–III klasių mokiniai dalyvavo filmukų apie savo klasę ir „Žiburio“ gimnaziją peržiūroje, balsuodami rinko geriausią filmuką. Balsavimo metu geriausiu išrinktas I–II klasių kategorijoje IIa, o III–IV klasių – IIIa klasės filmukas.
GMS nariai, minėdami Gimnazijos dieną, miestiečius vaišino saldainiais ir dovanojo balionus.

Darija Ustilaitė
Miglės Kazlauskaitės nuotraukos