CLIL for STEAM – integruotas inžinerinio dalyko ir kalbos mokymas

Prienų „Žiburio“ gimnazija kaip asocijuotas partneris prisijungė prie 2019-11-01 prasidėjusio tarptautinio projekto CLIL for STEAM (CLIL4S).  Projektas truks dvejus metus. Projekto idėja – parengti mokymo priemones integruotam gamtos mokslų, matematikos ir menų mokymui anglų kalba. Mes, kaip asocijuoti partneriai, prisidėsime prie projekto rezultatų taikymo, viešinimo, grįžtamojo ryšio, vertinimo. Bendrausime, bendradarbiausime su kitomis mokyklomis, dalyvausime seminaruose, organizuojamuose projekto tematika.

CLIL – integruotas dalyko ir kalbos mokymas – tai atsakas į daugelio mokyklų poreikį stiprinti užsienio kalbos ir matematikos bei gamtamokslinių dalykų mokymą.

CLIL4S projekto metu, savo dalykų ekspertai sukurs metodinę medžiagą, padedančią mokytojams, besidomintiems integruotu dalyko ir kalbos mokymu, patiems sukurti mokymo įrankius integruotam mokymui. Taip pat projekte siekiama sukurti bendruomenę besikeičiančią gerąja patirtimi, kurioje mokytojai galės keistis savo sukurtais mokymo įrankiais ir patarimais mokant dalyko užsienio kalba.

Tarptautinis švietimo institucijų bendradarbiavimas ne tik skatina mokytojų profesinį tobulėjimą, padeda sukurti mokytojui ir mokiniui patrauklius mokymo(si) būdus, bet ir padeda geriau pažinti Europos skirtingų šalių švietimo sistemas, darbo metodus, susipažinti su naujomis technologijomis ir įrankiais, skirtais mokymo proceso vykdymui ir jo gerinimui. Tokie projektai taip pat padeda mums tobulėti ir asmeniškai, motyvuoja, įkvėpia darbui, leidžia pažinti kitas kultūras, bendrauti ir bendradarbiauti be sienų.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo rezultatus galima rasti: https://clil4steam.pixel-online.org

Projektas vykdomas pagal Erasmus+ Strateginių partnerysčių, kuriančių intelektinius produktus programą, bendrai finansuojamas Europos komisijos. Projektą administruoja italų institucija Pixel, projekto turinio koordinatorius – Swidniku vidurinė mokykla Nr. 5 Lenkijoje. Projekte dar dalyvauja Italijos universitetas, Limeriko technologijų  institutas (Airija), mokyklos iš Rumunijos, Lenkijos ir Italijos bei Lietuvos. Lietuvoje oficialus projekto partneris Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija.