2018-2019 m. m. gimnazistų pasiekimai

Brandos egzaminai

  • Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 2019 metais vidurinio ugdymo programą baigė ir egzaminus laikė 107 abiturientai. Visi abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą.
  • Abiturientas Milvydas Kutulis gimnaziją baigė su pagyrimu.
  • Gauta 9 šimtukai:  8  anglų kalbos, 1 matematikos.
  • Iš viso abiturientai laikė 375 valstybinius brandos egzaminus, 37-ių (10%) valstybinių brandos egzaminų rezultatai  atitinka aukštesnį pasiekimų lygį (įvertinti nuo 86 iki 100 balų).
  • Sėkmingiausiai išlaikyti informacinių technologijų (vidurkis – 65,2), anglų kalbos (vidurkis – 60,7) ir chemijos (vidurkis – 58,8) valstybiniai brandos egzaminai.

Mokslas

Olimpiados ir konkursai