2017-2018 m. m. gimnazistų pasiekimai

2017-2018 mokslo metai

Brandos egzaminai

  • 2018 metais vidurinio ugdymo programą baigė ir egzaminus laikė 99 mokiniai. 97 (98,4%) abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą.
  • Gauti 4 šimtukai: 2 anglų kalbos, rusų kalbos ir informacinių technologijų.
  • Iš viso abiturientai laikė 363 valstybinius brandos egzaminus, 49 (13,5%) valstybinių brandos egzaminų rezultatai atitinka aukštesnį pasiekimų lygį (įvertinti nuo 86 iki 100 balų).
  • Sėkmingiausiai išlaikyti rusų kalbos (vidurkis – 100), informacinių technologijų (vidurkis – 73,4), geografijos (vidurkis – 63,4) valstybiniai brandos egzaminai.

Mokslas

Olimpiados ir Konkursai