Išorės vertinimo ataskaita

Gimnazijos išorės vertinimo rezultatai

Išorės vertinimas vyko spalio 19-23 d., 2015

Stiprieji gimnazijos veiklos aspektai

 1. Aktyvus dalyvavimas projektinėje veikloje
 2. Ugdymo planai ir tvarkaraščiai
 3. Neformalus švietimas
 4. Pamokos struktūros kokybė
 5. Mokyklos pažanga
 6. Kiti mokinių pasiekimai
 7. Psichologinė pagalba
 8. Profesinis konsultavimas ir informavimas
 9. Planavimo procedūros
 10. Mokyklos įsivertinimas

Tobulintini gimnazijos veiklos aspektai

 1. Darbo tvarka ir taisyklės
 2. Mokymosi nuostatos, būdai ir išmokimo stebėjimas
 3. Mokymosi veiklos diferencijavimas
 4. Pagalba mokantis pamokoje
 5. Plano įgyvendinimas ir jo poveikis