„Žiburio žinios“ III-IV klasės

Programos tikslai

• Tenkinti moksleivių saviraiškos poreikius;
• Atskleisti gabumus ir kūrybiškumą;
• Ugdyti visapusišką, išsilavinusią, harmoningą asmenybę gebančią orientuotis šiuolaikinės informacijos pateikimo sferoje.

Programos uždaviniai

• Susipažinti su įvairiapusiu informacijos pateikimu;
• Išmokti vaizdo montavimo ir pateikimo subtilybių;
• Plėtoti mokinių gabumus ir gebėjimus;
• Sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui atrasti interesus, saviraiškos poreikius;
• Ugdyti mokinių savarankiškumą ir atsakomybę;
• Žadinti ir puoselėti kiekvieno mokinio kūrybiškumą, atsižvelgiant į jo polinkius, gebėjimus ir visuminę asmens raidą, sudaryti galimybę imtis iniciatyvos ir atsakomybės.

Informacija

  • Būrelio vadovas: Atrturas Juočiūnas
  • Užsiėmimų vieta: 002 kab.
  • Klasės: III-IV
  • Valandų skaičius: 2 val.
  • Būrelis vyksta: ketvirtadienį 14.45-16.15 val.

Galerija