Tėvams

Informacija

Įsigaliojus naujiems reikalavimams dėl duomenų apsaugos, parengtas Prienų „Žiburio“ gimnazijos

ir priedas prie Mokymo(si) Sutarties. Prašytume susipažinti su šiuo dokumentu:

Pasirašant naujas mokymo(si) sutartis reikės pasirašyti ir priedą dėl asmens duomenų teikimo ir tvarkymo. Tokį priedą nuo rugsėjo mėnesio reikės pasirašyti ir tęsiantiems mokslą II bei IV klasėse.

Nuorodos

Kita informacija