2021-2022 m. m. gimnazistų pasiekimai

Brandos egzaminai

Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 2022 metais vidurinio ugdymo programą baigė ir egzaminus laikė 102 abiturientai. Visi mūsų gimnazijos abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą ir savo rankose turės BRANDOS ATESTATĄ. Džiaugiamės puikiais gimnazistų rezultatais. Valstybinių brandos egzaminų žinios įvertintos 6 šimtukais.

Sveikiname ALEKSĄ BALČIUKYNĄ – abituriento ALEKSO BALČIUKYNO net trijų dalykų žinios įvertintos šimtu balų!

Didžiuojamės Alekso valstybinių brandos egzaminų rezultatais: lietuvių kalba ir literatūra – 82, anglų kalba – 100, matematika – 100, informacinės technologijos – 100. Visus ketverius metus gimnazijoje Aleksas mokėsi aukštesniuoju pasiekimų lygiu, garsino Prienų „Žiburio“ gimnaziją ir Prienų rajoną pasiekimais rajono ir respublikos olimpiadose, konkursuose, užėmė prizines vietas.

Puikūs ir KAROLINOS MASKVYTYTĖS, kurios lietuvių kalbos ir literatūros egzamino žinios įvertintos šimtu balų, valstybinių brandos egzaminų rezultatai: lietuvių kalba ir literatūra – 100, anglų kalba – 86, matematika – 83, fizika – 93, chemija – 88. Visus ketverius metus Karolina mokėsi aukštesniuoju pasiekimų lygiu, aktyviai dalyvavo gimnazijos popamokinėje ir projektinėje veikloje, garsino  Prienų „Žiburio“ gimnaziją ir Prienų rajoną pasiekimais rajono ir respublikos olimpiadose, konkursuose, užėmė prizines vietas.

Sveikiname dar du šimtukininkus: GABIJA JANUKĖNAITĖ šimtuką gavo iš lietuvių kalbos ir literatūros, ARNAS RASIMAVIČIUS iš anglų kalbos.

Su puikiais egzaminų rezultatais sveikiname ir abiturientų mokytojus: anglų kalbos mokytoją Viliją Gustaitytę, lietuvių kalbos mokytoją Nijolę Šervenikaitę, matematikos mokytoją Aušrą Menkevičienę, informacinių technologijų mokytoją Žydrūną Tautvydą.

Iš viso gimnazijos abiturientai laikė 332 valstybinius brandos egzaminus, 43-ų (t.y.13%) valstybinių brandos egzaminų rezultatai įvertinti nuo 86 iki 100 balų ir atitinka aukštesnįjį pasiekimų lygį. Sėkmingiausiai šiemet išlaikyti informacinių technologijų (vidurkis – 61,4), anglų kalbos (vidurkis – 60,2), fizikos (vidurkis – 56,6), chemijos (vidurkis – 56,0) valstybiniai brandos egzaminai.

Sveikiname visus gimnazijos abiturientus, jų tėvus, mokytojus su Brandos švente ir linkime mūsų abiturientams sėkmės siekiant savo tikslo!

Mokslas

Olimpiados ir konkursai

Technologijų olimpiada

2022-06-02

Balandžio mėnesį trys Prienų krašto moksleiviai dalyvavo respublikinėje technologijų olimpiadoje, kuri vyko Zarasų profesinėje mokykloje. Olimpiadoje dalyvavo 116 dalyvių keturiose skirtingose technologinėse grupėse: konstrukcinių medžiagų, tekstilės bei taikomojo meno, amatų ir dizaino. Džiugu, kad mūsų mokyklai atstovavo net 2 dalyviai: Gabija Sinkevičiūtė iš II b klasės, kuri varžėsi tekstilės grupėje ir pelnė nominaciją už tobulą technikos įvaldymą (mokytoja Audronė Ramančuckienė), ir Danielius Aldakauskas, IV d kl. mokinys, kuris varžėsi taikomojo meno, amatų ir dizaino kategorijoje ir pelnė nominaciją už kūrybiškumą bei už daugiametį dalyvavimą olimpiadoje (6 kartus rajoninėje olimpiadoje bei 4 kartus respublikinėje), mokytojas Kęstutis Grigonis. Nominacijas įsteigė Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos dėstytojas Jaroslav Daveiko. Taip pat kartu dalyvavo Skriaudžių pagrindinės mokyklos aštuntokas Laurynas Martusevičius (mokytoja Reda Zuikienė), kuris varžėsi konstrukcinių medžiagų kategorijoje. Džiaugiamės pasiekimais, linkime visokeriopos sėkmės bei nenuleisti rankų, jei šį kartą nepavyko laimėti, juk viskas dar tik prieš akis!

Danielius Aldakauskas, IV d kl. mokinys

Gimnazistė Skaistė Radžiūnaitė Jaunųjų filologų konkurse apdovanota III laipsnio diplomu

2022-04-25

Balandžio 14–ąją „Žiburio“ gimnazijos antrokė Skaistė Radžiūnaitė dalyvavo Lietuvos jaunųjų filologų konkurse Vilniuje. Ji konkurso Poezijos sekcijai buvo pateikusi eilėraščių rinkinį „Prisilietimai“.

Skaistė apie savo kūrybą sako: „Mano eilės skirtos paaugliams, eilėraščiuose aptariu paauglystės problemas, negandas, skausmus ar džiaugsmus. Manau, kiekvienas skaitydamas gali rasti dalelę savęs. Mane kurti motyvuoja kažkur visai netikėtai išgirstos skambios frazės. Jas užsirašau, o kai ateina įkvėpimas, kimbu į darbus ir lipdau kažką, ko dar nematė mano užrašinė.“ Konkurse visą dieną grupelėmis buvo nagrinėjami dalyvių eilėraščiai, diskutuojama apie Lietuvos jaunuolių kūrybą. Jaunųjų filologų konkurse jaunajai poetei kilo labai daug minčių, buvo galimybė pasisemti naujos patirties bei išgirsti bendraamžių kūrybą.

Konkurse Skaistė buvo apdovanota III laipsnio diplomu. Mokinę ruošė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Levutė Karčiauskienė. Sveikiname!

Daugiau apie Skaistės kūrybą galima paskaityti gimnazijos Instagram (prienu_ziburio_gimnazija) ir Youtube paskyrose (Žiburio žinios; penkminutė).

Kviečiame visus poezijos mylėtojus ar kūrėjus susitikti balandžio 29 dieną 17 val. gimnazijos skaitykloje Poezijos vakare.