Dokumentai
Apgyvendinimas bendrabutyje Atnaujinta Dydis
Tėvų prašymas dėl mokinio apgyvendinimo bendrabutyje (priedas 1) 2022-02-15 13:06:16 14.36 KB
Sutikimas dėl vaiko apgyvendinimo bendrabutyje (priedas 3) 2022-02-15 13:06:16 12.47 KB
Mokinio apgyvendinimo bendrabutyje sutartis (priedas 4) 2022-02-15 13:06:17 40.38 KB
Prašymas dėl apgyvendinimo gimnazijos bendrabutyje (priedas 2) 2022-02-15 13:06:17 14.29 KB
Priėmimo į Prienų „Žiburio“ gimnazijos bendrabutį tvarkos aprašas 2022-02-15 13:06:17 41.55 KB
Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės 2022-02-15 13:06:18 143.37 KB
Bendrabučio veiklos planas 2018-2019 m. m. 2022-02-15 13:06:18 190.74 KB