Jaunųjų žurnalistų būrelis „Salve“ I-IV klasės

Apie

Plačiai atvertam žvilgsniui stebuklingiausių dalykų pilna visur ir visada.
Jose Ortega Y Gasset

Prienų „Žiburio“ laikraštis SALVE skaičiuoja savo gimimo metus nuo 1992 metų: iš pradžių jis buvo leistas ŽIBURIO pavadinimu, o vėliau pervadintas SALVE.

Laikraščio komanda kelia sau kelis tikslus:

 • sudaryti prielaidas mokiniams ugdytis kultūrinę ir komunikavimo kompetencijas, būtinas visaverčiam asmeniniam gyvenimui, sėkmingai profesinei, visuomeninei veiklai, tolesnėms studijoms;
 • ugdyti gebėjimus pateikti įvairių žanrų įdomią ir aktualią informaciją;
 • ugdyti asmenį, nusiteikusį ir gebantį vertinti kultūros reiškinius;
 • kasmet organizuoti mokyklinių laikraščių leidėjų konferenciją.

SALVE – gausi ir įvairi gimnazistų komanda, kurią sudaro:

 • laikraščio maketuotojai – jie kasmet patys moko maketavimo paslapčių naujus būrelio narius;
 • laikraščio fotografai – fotografuoja ne tik laikraščiui, bet ir gimnazijos svetainei visus mokyklos renginius;
 • jaunieji žurnalistai – laikraščiui ir gimnazijos svetainei rašo interviu, straipsnius, organizuoja diskusijas, renka informaciją apie gimnazistų dalyvavimą konkursuose ir olimpiadose;
 • laikraščio komanda paskutinį mėnesio penktadienį arba gimnazijos šventės (renginio metu) prie gimnazijos durų prieš pamokas dovanoja naują laikraščio numerį.

SALVE – gimnazijos bendruomenės gyvenimo atspindys, todėl SALVE komandai labai svarbu dalykiškai bendradarbiauti su:

 • gimnazijos administracija – domisi būsimais įvykiais, kalbina mokiniams aktualiomis temomis;
 • gimnazijos mokiniais – svarbu jų akademiniai pasiekimai, popamokinė veikla, laisvalaikis, problemos ir idėjos;
 • gimnazijos mokytojais – domisi jų darbu ir požiūriu į gyvenimą; kartu su matematikos ir lietuvių kalbos mokytojais ruošia proginius laikraščius;
 • GMS – svarbu kartu dirbti, kad gyvenimas gimnazijoje būtų įdomesnis ir turiningesnis: rašo apie GMS prezidento rinkimus ir jo veiklą, GMS organizuojamus renginius;
 • Debatų klubu – sėkmingai 2012–2013 metais organizavo diskusiją „Mokyklai ar gyvenimui mokomės?“;
 • gimnazijos muziejumi – pateikia renginių nuotraukų;
 • gimnazijos bendruomenės aktyviais ir iniciatyviais nariais – pateikia jų idėjas, kelia problemas.

Svarbiausi paskutinių dvejų metų pasiekimai:

 • laikraštis gimnazijos bendruomenės yra skaitomas ir laukiamas;
 • gimnazijos svetainei pateikiami tikslūs ir operatyvūs informaciniai tekstai ir nuotraukos apie gimnazijos renginius ir šventes;
 • jau dvejus metus iš eilės sėkmingai buriami mokyklinių laikraščių leidėjai – 2012 m. ir 2013 m. gruodžio mėnesį organizuojamos konferencijos, kurių partneriai ir rėmėjai yra visi rajono laikraščiai;
 • organizuojamos diskusijos: su Debatų klubu – apie mokymosi motyvaciją, su Renginių organizavimo grupe – apie gimnazijos renginius ir jų kokybę;
 • asmeninis jaunųjų žurnalistų tobulėjimas, įgytos ir tobulinamos kultūrinės ir socialinės kompetencijos:
 • laikraščio įvertinimas 2013 metais – Prienų švietimo centro nominacija už mokyklinės žurnalistikos idėjos puoselėjimą ir sklaidą.

Informacija

 • Būrelio vadovas: Levutė Karčiauskienė
 • Užsiėmimų vieta: 306 kabinetas
 • Klasės: I-IV
 • Valandų skaičius: 2 val.
 • Būrelis vyksta: Trečiadienį 13.50–15.50

Rezoliucija

Galerija