PRIENŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJA GAVO „ERASMUS“ AKREDITACIJĄ 2023-2027 M.

Pagrindiniai tikslai: didinti pilietinį įsitraukimą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime,  ugdyti pilietinį sąmoningą, aktyviai dalyvaujant išteklių tausojime ir darnios aplinkos kūrime, padidinti gimnazijos bendruomenės narių gebėjimą tvariai dirbti tarptautiniu mastu, tobulinant kalbines ir tarpkultūrines kompetencijas, ES teikiamų galimybių išmanymą.

Suteikta „Erasmus“ akreditacija patvirtina, jog Prienų „Žiburio“ gimnazija atitinka Europos Komisijos keliamus standartus, yra pajėgi organizuoti kokybiškas mobilumo mokymosi tikslais veiklas.
Gauta akreditacija suteikia galimybes mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir mokiniams mokytis ir įgyti patirties kitose šalyse. Planuojamos stažuotės mokytojams, ilgalaikiai (2 mėn.) ir trumpalaikiai mokinių mobilumai.

Mūsų gimnazijai – tai kelias atrasti save, pažinti kitus ir dalintis tuo ką turime geriausio.

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos