Daiva Sabanskienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, informacinių technologijų mokytoja