Meno studija I-II klasės

Apie

Neformalaus ugdymo būrelis „Meno studija” skirtas I-IV klasių mokiniams, norintiems savo idėjas išreikšti dailės kalba, taip pat mėgstantiems dizainą,  medijas , norintiems išbandyti save įvairiose technikose ir technologijose. Užsiėmimo tikslas – plėtoti mokinių tradicinės vaizduojamosios ir šiuolaikinės vizualiosios išraiškos priemonių pažinimą, profesionalesnį jų taikymą asmeninėje kūryboje. Būrelio metu mokiniai įgyvendina savo kūrybinius sumanymus, siekia individualios vizualinės išraiškos, benrauja ir benradarbiauja, siekdami bendro kūrybinio darbo rezultato.
Geriausi mokinių darbai eksponuojami mokyklos parodose, siunčiami į rajoninius, respublikinius, tarptautinius konkursus.

Informacija

  • Būrelio vadovas: Ilona Rasimavičienė
  • Užsiėmimų vieta: 24
  • Klasės: I-II
  • Valandų skaičius: 1 val.
  • Būrelis vyksta: ketvirtadienį 14.45-15.30 val.

Galerija