Choras – muzikos klubas III-IV kl.

Būrelis: Choras – muzikos klubas III-IVkl.
Vadovas: Roma Ruočkienė
Užsiėmimų vieta: 001 kabinetas
Klasė: III-IV