Aerobika I-IV klasės

Būrelis: Aerobika
Vadovas: Olegas Batutis
Užsiėmimų vieta: Aerobikos salė
Klasės: I-IV