2022-2023 m. m. gimnazistų pasiekimai

Brandos egzaminai

Prienų „Žiburio“ gimnazijoje 2023 metais vidurinio ugdymo programą baigė ir egzaminus laikė 85 abiturientai. Visi abiturientai įgijo vidurinį išsilavinimą ir jau turi BRANDOS ATESTATĄ!

Abiturientai PAULINA SABANSKYTĖ ir PAULIUS SABANSKIS gimnaziją baigė su pagyrimu.

PAULINOS SABANSKYTĖS valstybinių brandos egzaminų rezultatai: lietuvių kalba ir literatūra – 91, anglų kalba – 100, matematika – 100, informacinės technologijos – 95. Visus ketverius metus gimnazijoje Paulina mokėsi puikiai, garsino Prienų „Žiburio“ gimnaziją ir Prienų rajoną prizinių vietų laimėjimais rajono ir respublikos olimpiadose, konkursuose, aktyviai dalyvavo tarptautinėje projektinėje veikloje.

PAULIAUS SABANSKIO valstybinių brandos egzaminų rezultatai: lietuvių kalba ir literatūra – 89, anglų kalba – 97, matematika – 100, informacinės technologijos – 100. Visus ketverius metus Paulius mokėsi puikiai, garsino Prienų „Žiburio“ gimnaziją ir Prienų rajoną laimėdamas prizines vietas rajono ir respublikos olimpiadose, konkursuose, aktyviai dalyvavo tarptautinėje projektinėje veikloje.

Gimnazijos abiturientų žinios įvertintos 6 šimtukais. Net po du šimtukus surinko PAULINA SABANSKYTĖ (anglų kalba ir matematika) ir PAULIUS SABANSKIS (matematika ir informacinės technologijos). Po vieną šimtuką gavo AUSTĖJA SUCHOCKAITĖ (lietuvių kalba ir literatūra) ir NOJUS SKUČAS (anglų kalba).

Su puikiais egzaminų rezultatais sveikiname ir abiturientų mokytojus: anglų kalbos mokytojus Viliją Gustaitytę ir Artur Hovakimyan, lietuvių kalbos mokytoją Snieguolę Milušauskienę, matematikos mokytoją Aušrą Menkevičienę, informacinių technologijų mokytoją Žydrūną Tautvydą.

Iš viso abiturientai laikė 314 valstybinių brandos egzaminų, 45-ių mokinių, t. y. 14%, valstybinių brandos egzaminų rezultatai atitinka aukštesnįjį pasiekimų lygį (įvertinti nuo 86 iki 100 balų), kas ketvirtas abiturientas (25%) anglų kalbos egzaminą išlaikė aukštesniuoju pasiekimų lygiu (įvertinti nuo 86 iki 100 balų).

Sėkmingiausiai išlaikyti rusų kalbos (vidurkis – 88), geografijos (vidurkis 66,5), anglų kalbos (vidurkis – 64,2),  lietuvių kalbos ir literatūros (vidurkis – 56,4) valstybiniai brandos egzaminai.

Sveikiname visus gimnazijos abiturientus, jų tėvus, mokytojus su Brandos švente ir linkime mūsų abiturientams sėkmės siekiant savo tikslo!

Mokslas

Olimpiados ir konkursai