Darbo taryba

Darbo tarybos sudėtis 2022-2023 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Vida Degutytė Istorijos mokytoja metodininkė Pirmininkė
2.

Jūratė Grybauskienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
3.

Dalia Šklėriūtė

Fizinio ugdymo mokytoja ekspertė Narė

Elektroninis paštas: vidadeg@gmail.com

Dokumentai