Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą

Projekto veiklos

(2021-07-14) – Erasmus+ programos projekto „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ tarptautinė konferencija „Šiuolaikiškų mokymo ir individualios pažangos vertinimo metodų taikymas“, organizatorė Lietuva.


(2021-06-22) – Erasmus+ programos projekto „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ nuotolinis susitikimas, organizatorė Lietuva. Susitikimo programa.


(2021-06-11) – Erasmus+ programos projekto „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ nuotolinis susitikimas, organizatorė Portugalija. Susitikimo programa.


„Erasmus+“ projektas: yra kuo džiaugtis ir ko siekti

2020 m. vasario 17–21 d. keturiolikos švietimo darbuotojų iš „Ąžuolo“ progimnazijos, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, „Žiburio“ gimnazijos ir Švietimo skyriaus komanda dalyvavo antruosiuose „Erasmus+“ programos strateginės partnerystės projekto „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ dalyvių mokymuose, kurie šįkart vyko Portugalijoje, UNESCO saugomame Douro regione esančioje Alijo savivaldybėje. Regionas garsėja portveinu, alyvuogių aliejaus ir vyno gamyba yra pagrindinis Alijo savivaldybės gyventojų verslas.

Šis projekto partnerių iš Lietuvos, Ispanijos ir Portugalijos susitikimas buvo ypatingas – projekto veikloms persiritus į antrąją pusę, jau tikrai yra kuo pasidžiaugti. Mokymai prasidėjo Agrupamento de Escolas D. Sancho II mokykloje. Direktorius Carlosas M. T. Peixoto su mokyklos projekto komanda bei mokiniais pristatė Portugaliją, Alijo savivaldybę, mokyklos ir projekto veiklas. Mokytojai supažindino su Portugalijos švietimo sistema ir matematikos mokymo programa. Visi projekto partneriai jau turėjo ką pasakyti ir kuo didžiuotis – aptarė pasiekimus, pristatė vieni kitiems tarpinius projekto veiklų rezultatus ir virtualias pamokas.

Antrosios dienos užsiėmimai mokykloje atskleidė, kad yra ko siekti. Dalyviai stebėjo pamokas: „Žiburio“ gimnazijos komanda – vyriausiųjų klasių, „Ąžuolo“ progimnazijos mokytojai – pagrindinio ugdymo, o „Revuonos“ pagrindinės mokyklos mokytojų grupė – pradinių ir 6 klasės matematikos pamokas. Vyriausiųjų ir viduriniųjų klasių mokinių pamokos labiau akademinės, o žemesniųjų klasių pamokose buvo daug žaidybinių elementų, mokiniai naudojosi informacinėmis technologijomis bei papildoma vaizdine medžiaga. Pastebėjome, kad mokykloje yra daug įvairių mokymo priemonių: išmaniosios lentos, planšetės, stacionarūs kompiuteriai, priemonės geometrinėms figūroms konstruoti. Mokiniai dažnai naudojasi įvairiomis mokomosiomis kompiuterinėmis programomis, kurios skirtos erdviniams kūnams konstruoti, grafikams braižyti, mokinių kūrybiniams darbams atlikti. Mokiniai mokėsi praktiškai, grupėmis, žaidimo forma atlikdami nurodytas užduotis ir darydami argumentuotas išvadas, demonstruodami, kaip geba bendradarbiauti, dirbti savarankiškai, kūrybiškai. Supratome, kad yra kur tobulėti – Portugalijos mokyklų patirtį savo pamokose ruošiamės panaudoti ir mes. Apie švietimo, matematikos mokymo(si) panašumus ir skirtumus daug diskutavome oficialaus priėmimo Alijo savivaldybėje metu.

Kartu su projekto partneriais aplankėme duonos ir vyno kelio muziejus, stebėjome ir patys dalyvavome duonos kepimo procese. Vykome į vynuogių augintojų ir vyno gamintojų ūkį, kuriame susipažinome su vyno gamybos procesu. Pastebėjome, kaip branginamos tradicijos – ir jauniausioji karta puikiai perima senelių ir prosenelių patirtis, geba dalyvauti versle ir pristatyti to verslo istoriją.

Mokymų savaitė baigėsi susitikimu viename iš  Agrupamento de Escolas D. Sancho II mokyklos pradinių skyrių – Pinhajo pagrindinėje mokykloje. Pinhajo mokykla yra labai gražioje vietoje, iš kurios atsiveria nuostabus Portugalijos peizažas: plati vingiuojanti Douro upė ir Portugalijos kalnai su vynuogynų terasomis, alyvmedžiais ir akmenuotais šlaitais. Mokykloje mus pasitiko patys mažiausieji šios mokyklos mokiniai (4–5 metų) ir įteikė origamio darbelius. Susipažinome su mokyklos veiklomis, 7 klasių mokiniai pristatė projektinius matematikos darbus, kuriuose užšifruotas žymus mokslininkas ir Fibonačio skaičiai ar kitos skaičių sekos, bei  grafine tapyba papuoštą klasės sieną – matematikos ir menų projektą. Diena buvo skirta stebėtoms realioms ir virtualioms matematikos pamokoms aptarti, tolesniems projekto įgyvendinimo žingsniams planuoti. Diskutuodami kaip niekad pajutome tarptautinio bendradarbiavimo galią, kai lygindamas panašumus ir atrasdamas skirtumus randi sprendimus, kaip sukurti geresnį švietimą vaikams.

Po darbingos dienos aplankėme Pinhajo traukinių stotį, gėrėjomės Casal de Loivos lankytinomis vietomis prie gražiosios Douro upės, taip pat vykome į aukščiausią apžvalgos aikštelę. Paskutines susitikimo savaitės valandas praleidome Alijo mieste, kur Favaios vyno namuose vyko atsisveikinimo vakaras su portugališkomis XIX a. tradicijomis ir šokiais.

O į Prienus parsivežėme pozityvų žinojimą, kad tikrai turime kuo džiaugtis ir didžiuotis. Kartu – ir pasiryžimą tobulėti, siekti geresnės švietimo kokybės. Šalia viso to – tikėjimą, kad bendradarbiaudami atrasime geriausius sprendimus.

Mokymų dalyvių komanda

(2019-11-26) Prienų komanda dalyvavo Erasmus+ programos projekto „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ tarptautiniame susitikime


Šiuolaikiški mokymo(si) metodai – veiksminga priemonė siekiant mokinio asmeninės pažangos

2019 m. lapkričio 11-16 dienomis Prienų „Žiburio“ mokyklos komanda – pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė, mokytojai Jūratė Grybauskienė ir Arturas Juočiūnas – dalyvavo antrame projekto Erasmus+KA2 „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ partnerių susitikime Ispanijoje. Šį projektą koordinuoja Prienų Švietimo skyrius, projekto partneriai – „Žiburio“ gimnazija, „Ąžuolo“ progimnazija, „Revuonos“ pagrindinė mokykla bei Ildefonso Serrano mokykla (Ispanija), De Alijo savivaldybė ir Agrupamento De Escolas D. Sancho II mokykla (Portugalija).

Susitikimo metu buvo analizuojamos matematikos mokymo problemos ir pristatyti šiuolaikiški mokymo(si) metodai. nutarta, kad siekiant ugdymo pažangos mokytojui svarbu parinkti ir veiksmingai taikyti šiuolaikinius mokymo metodus. Sėkmingą mokymą(si) lemia mokytojo gebėjimas tikslingai parinkti metodus, adekvačius mokinio mokymosi stiliui. Įvaldyta mokymo(si) metodų įvairovė sudaro sąlygas mokiniui ne tik mokytis, bet ir išmokti, siekti asmeninės pažangos Elektroninių vadovėlių, mokomųjų aplinkų ir programų, matematinių žaidimų naudojimas, sistemingas mokomosios medžiagos kartojimas, namų darbų atlikimas matematikos mokymą daro suprantamesnį, įdomesnį ir skatina mokinių motyvaciją.

Greta pagrindinių projekto veiklų turėjome galimybę aplankyti istorines Ispanijos vietas, gėrėjomės Segura de Leon miestelio vaizdais, aplankėme pietų Ispanijos Sevilijos miesto aikštę, Katedrą, senamiestį.

Projekto koordinatorė pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė
Nuotraukos iš asmeninio archyvo

(2019-11-20) Šiuolaikiški mokymo(-si) metodai – veiksminga priemonė siekiant mokinio asmeninės pažangos


(2019-10-25) Dalyvaudami projekte prieniškiai ieško galimybių pagerinti mokinių matematikos pasiekimus


Ne tik mokome, bet ir mokomės bendradarbiaudami

Prienų „Žiburio“ gimnazijos komanda – direktorė Irma Kačinauskienė, pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė, matematikos mokytojos Aldona Ūsienė ir Jurgita Tamošiūnienė – kartu su Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos, „Revuonos“ pagrindinės mokyklos ir Prienų rajono savivaldybės švietimo skyriaus komandomis bei Portugalijos Alijo mokyklos mokytojais 2019 m. spalio 6-12 dienomis dalyvavo projekto Erasmus+KA2 „Šiuolaikiški mokymo(si) ir vertinimo metodai – kelias į asmeninę pažangą“ mokymuose Ispanijoje.

Mokymai, kurių metu sėmėmės naudingos pedagoginės patirties, stebėdami matematikos pamokas, jas aptardami, analizuodami įvairių metodų tikslingumą ir efektyvumą, vyko Segura de Leon miesto vidurinėje mokykloje Ildefonso Serrano.

Bendradarbiaudami ne tik ieškojome šiuolaikiškų būdų, naujų sprendimų, padėsiančių mokiniams siekti geresnių matematikos mokymosi rezultatų ir asmeninės pažangos, bet ir susipažinome su Ispanijos švietimo sistema, Ildefonso Serrano mokyklos kasdienybe, mokymo ir mokymosi ypatumais.

Projekto koordinatorė pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė

(2019-04-17) Meras priėmė tarptautinio švietimo projekto dalyvius