Baltijos jūros projektas

Tarptautinio Baltijos jūros projekto (BJP), kuris vykdomas nuo 1989 m. pagrindinė idėja – suvienyti devynių Baltijos jūros valstybių – Suomijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos – mokyklų pastangas, ieškoti bendrų regiono aplinkosaugos problemų spendimo būdų. Šis aplinkosaugos projektas skirtas moksleiviams. Jie su mokytojų pagalba atlieka stebėjimus, pildo anketas, rašo straipsnius į BJP kartą per metus leidžiamą žurnalą. Projektas skirtas ne tik šviesti ir skatinti domėtis regiono aplinkosaugos problemomis, bet ir padėti suvokti mokslinius, socialinius, kultūrinius žmonijos ir aplinkos tarpusavio priklausomybės aspektus. Baltijos jūros projekte (BJP) dalyvauja apie 30 Lietuvos mokyklų. Prienų „Žiburio“ gimnazija prie šio projekto prisijungė dar 2007 metais (projekto koordinatorė biologijos mokytoja metodininkė Rasa Kučinskienė). Kas treji metai yra rengiami susitikimai, stovyklos, konferencijos, konkursai skirtingose Baltijos jūros valstybėse.

Apie tarptautinio Baltijos jūros projekto veiklą anglų kalba išsamiau galima sužinoti internete adresu internete: www.b-s-p.org