TŪM

Tikslas: iki 2025 m. padidinti Prienų r. sav. 5–12 kl. mokinių, pasiekiančių tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų pagrindinį ir aukštesnįjį pasiekimų lygį, procentinę dalį.

Uždaviniai:

  1. Sukurti sąlygas mokiniams įgyti praktika ir tyrimais grįstą, į kiekvieno mokinio sėkmę vedančią mokymosi patirtį sukuriant naują infrastruktūrą, pritaikytą STEAM ugdymui.
  2. Įveiklinti turimą infrastruktūrą ją modernizuojant ir pritaikant integraciniam ir įtraukiajam ugdymui organizuoti.
  3. Sustiprinti kultūrinės kompetencijos ugdymą kaip integralų ir šiuolaikišką procesą, įvairiais būdais organizuojamą ne tik mokyklos erdvėse.
  4. Įdiegti naujus ugdymo organizavimo modelius, grįstus ilgalaikėmis mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų profesinio tobulėjimo programomis, mokyklų tinklaveika ir  mokyklų vadovų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų lyderyste, nukreipta į įvairių poreikių mokinių pažangą.

Nuorodos į TŪM vykdomas veiklas

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos